Is There Anything Good About Men?

I en tale til et møte American Psychological Association i San Francisco 24. august i år presenterer professor Roy F. Baumeister noen betraktninger om forholdet mellom kjønnene som vi finner svært interessante og relevante for det perspektiv maskulinist.no prøver å formidle. Innledningsvis sier han at ideen om at menn og kvinner i bunn og grunn er fiender er en uheldig del av den feministiske arv. Videre: Fortsett å lese Is There Anything Good About Men?

Er kvinner meir egoistiske enn menn?

Eg vil påstå at det i samfunnet eksisterer ein myte som går på at kvinner er altruistiske og menn er egoistiske. Men kva er ueigennytte eller altruisme? Og korleis kan ein i så fall måla denne?

Problemet med altruisme er at ei handling som kan karakteriserast som altruistisk kan visa seg å vera Fortsett å lese Er kvinner meir egoistiske enn menn?

Folks “egentlige” mening

Vi er oppdratt til å respektere hemmelige og anonyme meningsytringer. Hvis du vil vite hva folk egentlig mener, f eks om arbeidsmiljøet, skal du lage en undersøkelse der alle får anledning til å si sin mening uten frykt for konsekvenser – hemmelig og anonymt.

Man kan imidlertid like gjerne si at det folk egentlig mener, er det de kan står for under fullt navn og i møte med den motstand deres meninger evt møter hos andre. Hva er en mening verd som ikke tåler dagens lys? Fortsett å lese Folks “egentlige” mening

VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne forsvarer maskulinitet

Hva er maskulinitet? Blant annet kan vi si at hierarki er maskulint.

Et nokså diskutabelt eksempel på at kvinner forsvarer noe maskulint blir da tidligere LO-leder Gerd-Liv Vallas håndtering av Yssen-saken. Fortsett å lese VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne forsvarer maskulinitet