Fascisme og mannskrise

Av Kåre Lunden, professor emeritus i historie ved Universitetet i 0slo

Det er lite som krevst av oss menn i våre dagar. Vi må kunne «flekse muskler» og «framstå som barske». Og så må vi vere «i stand til å snakke om relasjoner og følelser». Men dersom vi då også «tar ansvar uten å stille spørsmål», så er vi alt langt på veg. Fortsett å lese Fascisme og mannskrise

Maskulinisme for menn (debatt i KK)

Klassekampens redaktør, Bjørgulf Braanen, presenterer seg som ”maskulinist” i avisen 4/12. Han sammenlikner en mann som kaller seg feminist, med en hvit som vil kalle seg svart – noe som åpenbart er en misforstått måte å fremme likeverd mellom etniske grupper på. Fortsett å lese Maskulinisme for menn (debatt i KK)

Jeg, en maskulinist (Debatt i Klassekampen)

Av Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen

Hva skal man svare når man blir spurt om man er feminist? Jeg har alltid lurt litt på hva jeg skal svare hvis noen spør meg om jeg er feminist. Da Sveriges tidligere statsminister Göran Persson svarte «ja» da han i valgkampen i 2006 ble spurt – alt annet ville ha framstått som umoralsk og umoderne – ble det ikke noe lettere. Alle mine forestillinger om livet tar jo utgangspunkt i at jeg er mann. Fortsett å lese Jeg, en maskulinist (Debatt i Klassekampen)

BOKMELDING ”Den stille piken”, av Peter Høeg

Peer, du lyver. Slik begynner som kjent Ibsens drama.  ”Den stille piken” av Peter Høeg kunne gjerne begynt med en liknende karakteristikk av bokas hovedperson, klovnen Kasper. Kasper lyver seg gjennom bokas nær 500 sider.

Kasper har imidlertid også en forbløffende evne til å oppfatte sannhet Fortsett å lese BOKMELDING ”Den stille piken”, av Peter Høeg

Is There Anything Good About Men?

I en tale til et møte American Psychological Association i San Francisco 24. august i år presenterer professor Roy F. Baumeister noen betraktninger om forholdet mellom kjønnene som vi finner svært interessante og relevante for det perspektiv maskulinist.no prøver å formidle. Innledningsvis sier han at ideen om at menn og kvinner i bunn og grunn er fiender er en uheldig del av den feministiske arv. Videre: Fortsett å lese Is There Anything Good About Men?

Er kvinner meir egoistiske enn menn?

Eg vil påstå at det i samfunnet eksisterer ein myte som går på at kvinner er altruistiske og menn er egoistiske. Men kva er ueigennytte eller altruisme? Og korleis kan ein i så fall måla denne?

Problemet med altruisme er at ei handling som kan karakteriserast som altruistisk kan visa seg å vera Fortsett å lese Er kvinner meir egoistiske enn menn?

Folks «egentlige» mening

Vi er oppdratt til å respektere hemmelige og anonyme meningsytringer. Hvis du vil vite hva folk egentlig mener, f eks om arbeidsmiljøet, skal du lage en undersøkelse der alle får anledning til å si sin mening uten frykt for konsekvenser – hemmelig og anonymt.

Man kan imidlertid like gjerne si at det folk egentlig mener, er det de kan står for under fullt navn og i møte med den motstand deres meninger evt møter hos andre. Hva er en mening verd som ikke tåler dagens lys? Fortsett å lese Folks «egentlige» mening