Om

Fra oktober 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Redaktøren beholder redaktøransvaret.

Maskulinist.no er et nettsted for omgjøring av personlige erfaringer til kunnskap og begrunnede meninger om kjønnsrelaterte spørsmål med vekt på menns interesser og perspektiv. Også andre former for kunnskapsutvikling, som f eks å legge fram relevante bidrag fra kjønnsforskingen, bidrar vi med i blant. Begge kjønn er velkommen til å delta, men i hovedsak dreier nettstedet seg om å få fram menns syn.

Arild Brock
Arild Brock
Wilmar Kolnes
Wilmar Kolnes

Nettstedet redigeres og forvaltes av Arild Brock, sosiolog og billedkunstner bosatt i Berlin. Wilmar Kolnes, veterinær og jurist, bosatt i Oslo, er «støttespiller» og med i redaksjonen.

Den enkelte forfatter er ansvarlig for innholdet i signerte artikler. Vi forbeholder oss copyright på alle tekster og bilder. Sitèr oss gjerne, men husk å oppgi kilde!

Anbefalte artikler: