Utdanning skreddersydd for kvinner

Av Rune Bård Hansen, politimester i Vestfold

I 2013 utgjorde de kvinnelige kandidatene flertall på nær sagt samtlige studier på Universitetet i Oslo. På medisin 76 prosent, på juss 73 prosent, på odontologi 80 prosent, på teologi 70 prosent, på samfunnsvitenskap 67 prosent og på humaniora 64 prosent.  Det er bare på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet at «hele» 57 prosent av nye kandidater er menn.

Endringen på få år er oppsiktsvekkende.  Fortsett å lese Utdanning skreddersydd for kvinner

Dele på ekteskapet?

Av Johnny Roy Knudsen

Det var ikkje anna å venta enn at Arild Brock fekk motbør når han skriv om frekke kjønnsaktivistar og pirkar borti dei homofile og lesbiske sitt syn på ekteskapet. Ein liten provokasjon må det då vera at me er to som deler same syn for eg var heilt samd i alt som Arild Brock skreiv.

1) Kven andre enn homofile og lesbiske kan stikke eit flagg i veska på ein nyutnemd statsråd slik at ho står på slottsplassen med homoflagget i veska?  Det som undrar meg er at statsråden lar det bli og at ingen greip inn og fekk det fjerna. Fortsett å lese Dele på ekteskapet?

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle

Den nye rapporten om kampen mot antifeminisme viser at venstresidens feminister har en lang vei å gå når det gjelder respekt for andres meninger.

Vi kjenner ham, selv om vi ikke vil kjennes ved ham: Den mannlige nett-bøllen som fra et bombekrater av en ungkarsleilighet taster løs mot feminismen, og bruker opp sitt beskjedne ordforråd – hvorav de færreste ordene er å finne i riksmålsordboken – for å fortelle hva han mener om profilerte, kvinnelige medieaktører.  I en tid da det viktigste klasseskillet i Norge ser ut til å følge gjerdet rundt Aschehoug-hagen, er det å fordømme menns netthat mot kvinner blitt en viktig identitetsmarkør for skravleklassen.

Vidtgående definisjon

Greit nok – de færreste vil vel stå opp for ytringsfriheten til „debattanter“ med samme sosiale ferdigheter som sjimpansen Julius på en dårlig dag. Nå har kampen mot antifeminismen imidlertid blitt løftet opp på regjeringsnivå, Fortsett å lese Kjønnspolitisk kumbaya

Norske menn er kua og ufrie

Av Trudi Henrydotter Eikrem, stipendiat ved avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda.

I debatten om likestilling og kjønn er kvinneperspektivet overrepresentert, og tematikken som oftast knytt til dei juridiske og formelle sidene ved likestilling, som vilkåre for kvinner i leiarstillingar eller i høgre utdanning. Dette er på mange vis hensiktsmessig og nødvendig, men eg saknar likevel ein diskusjon rundt bruken av omgrepet «likestilling». Dersom vi meiner alvor med likestillinga og dei demokratiske og etiske prinsippa som ligg i botnen, må vi vere vakne for dei utilsikta konsekvensane ein ukritisk bruk av omgrepet kan gi. Det er på tide å trekkje klare og tydelege skiljer mellom den norske offentlege likestillingspolitikken og korleis vi forvalter kjønnsrollene i våre private relasjonar.

Kvifor meir rosa og lyseblått enn nokon gong før?

Norske menn er kua og ufrie som fylgje av den breie forankringa likestillingsomgrepet har fått i norsk kultur. Ufrie og kua menn gjer det vanskeleg for begge kjønn å utvikle ein trygg kjønnsidentitet og gjer unge nordmenn til lette bytte for marknadskrefter som meir enn gjerne fyller det vakuum som oppstår når dei gamle kjønnsskillemarkørane er nedbygde. Fortsett å lese Norske menn er kua og ufrie

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kommandør Tore Asmund Stubberud, koordinator for mangfold og likestilling. Artikkelen er tidligere publisert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse. Artikkelen er noe forkortet .

I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kaptein Johannes Mella et engasjert innlegg mot kvotering av kvinner til Forsvaret. Det er positivt med debatt om et tema mange mener noe om og prisverdig at offiserer står frem med sine meninger. I sitt stille sinn er det nok mange som sympatiserer helt eller delvis med Mella. De fleste, i hvert fall på høyere nivå, er imidlertid altfor politisk korrekte og karrierebevisste til å argumentere offentlig mot likestilling og kvinner i Forsvaret. Fortsett å lese Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Tåler mennene konkurransen?


Roger Ingebrigtsen

Av statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse.

I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttrykker kaptein Johannes Mella frustrasjon over kravet om likestilling også i Forsvaret. Han kritiserer mangelen på innlegg og motforestillinger mot forsvarsminister Faremos krav til økt antall kvinner i Forsvaret. Han problematiserer kvotering og fokuset på likestilling ”mens vi kriger i Afghanistan”, som han sier. Dette må imøtegås. Fortsett å lese Tåler mennene konkurransen?

Et steinaldersk syn på mannen

Er ikke tida overmoden for å stille like store krav til menn som til kvinner i ansvaret for egne barn? Slik innleder Øyvind Håbrekke, representant for KrF på Stortinget og 2. nestleder i familiekomiteen, en kronikk i VG 14/12. Med forfatterens velvillige tillatelse gjengir vi artikkelen. Fortsett å lese Et steinaldersk syn på mannen

Nei til tvangssex

Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP)

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik innledes et motinnlegg fra de to stortingsrepresentantene Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kronikk De to kjønns krutt i VG den 12/12. Med velvillig tilllatelse fra forfatterne gjengir vi dette sjeldne eksemplet på politisk samarbeid mellom Ap og FrP,  på trykk i VG 14/12. Fortsett å lese Nei til tvangssex

Jamen, hvis jenter ER flinkere…?

Hvis gutter blir liggende etter i skolen? Da må det være noe galt med skolen. Eller med barnehagen. Eller med pensum, er de bekymrede svarene. Gutters blir slått av jentene, også i matte! Slik refererer journalist Marie Rein Bore i Aftenbladet (Stavanger) ting som skjer i skolen og typiske reaksjoner på dette. Hun fortsetter: Men er det nødvendigvis et problem om jenter er flinkere enn gutter? Kanskje de rett og slett er flinkere? Med forfatterens velvillige tillatelse gjengir vi hennes artikkel. Fortsett å lese Jamen, hvis jenter ER flinkere…?

Den aggressive feminismens svakhet

Hanne Nabintu Herland

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter, tar et hardt oppgjør med dagens feminisme i sin bok Alarm fra 2010. Boka var bestselgende debattbok det året. Med forfatterens velvillige tillatelse gjengir vi her kapittelet om feminisme. Nederst på siden finner du en kort omtale av boka.

En historisk gjennomgang av kampen for kvinners rettigheter viser at frem til et visst punkt bidro feminismen konstruktivt. Fortsett å lese Den aggressive feminismens svakhet