Historikk

Tre personer stod bak dannelsen av Maskulinist.no i 2006: Arild Brock, Wilmar Kolnes og Øivind Østberg. Virksomheten ble organisert gjennom en samarbeidsavtale mellom disse.

En viktig bakgrunn for oss tre som startet nettstedet, var erfaringen med Mannsoppropet 2005. Oppropet var en kritikk mot den virkelighetsoppfatning NRKs TV-aksjon (den årlige pengeinnsamlingen) syntes å fremme i forbindelse med det som var formål og tema for innsamlingen det året. Pengene gikk til  bekjempelse av vold mot kvinner, et formål vi selvfølgelig støttet. TV-aksjonen gav imidlertid etter vår oppfatning i forbindelse med markedsføringen et negativt og feilaktig bilde av menn med generaliserende effekt. Vårt opprop kritiserte dette, og fikk en del oppmerksomhet i mediene. Medieoppmerksomheten rettet seg imidlertid ikke kritisk mot NRK, slik vi tok sikte på, derimot meget kritisk mot oss. Representanter for TV-aksjonen stilte seg uforstående og journalister var rett og slett rystet over at noen kunne lage et slikt opprop.

Vi konstaterte at vi hadde gått inn i et minefelt. På gateplan fikk vi likevel en del støtte fra folk vi møtte mens vi – under eget banner – deltok aktivt i pengeinnsamlingen.

Vi fant det for øvrig generelt vanskelig å komme til orde i offentligheten med ytringer basert på menns erfaringer og perspektiv. For bedre å få fram slike synspunkter, startet vi Maskulinist.no.

I tiden januar-april 2008 gjennomførte Maskulinist.no et prosjekt kalt Mannspanelet på nett. Prosjektet var finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Mannspanelet var en spesiell offentlig komité som ble oppnevnt sommeren 2007 av daværende statsråd Karita Bekkemellem. Panelets oppgave var å gi innspill til arbeidet med en stortingsmelding om menn. Bakgrunnen for nettprosjektet var Mannspanelets ønske om et ”elektronisk kontaktpunkt” mot befolkningen. Prosjektet førte til opprettelsen av et nytt nettsted Mannsnett.no. Som ledd i prosjektet hadde Maskulinist.no det redaksjonelle ansvaret. I ettertid kan vi konstatere at Mannsnett ble lite brukt av Mannspanelet og dets medlemmer. På den positive siden kan vi konstatere at arbeidet med Mannsnett lærte oss noe om organisering av ulike typer fora/arenaer for menn. Prosjektet gav også et lite økonomisk overskudd.

Fra februar 2012 gikk Øivind Østberg ut som medeier av Maskulinist.no, men har leilighetsvis dukket opp som skribent.

Fra oktober 2018 ble Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv».