Jobb og kjærlighet

Michel Houellebecq er ute med ny roman, Anéantir, som i disse dager foreligger på norsk med tittelen Tilintetgjøre – til strålende anmeldelser. Jeg har benyttet anledning til et gjensyn med forrige bok fra franskmannen som mer enn de fleste forfattere er med å forme debatten om menneskets tilstand i vår samtid.

Og mange av de samtalene handler om mannen, som politisk og sosialt subjekt. La oss se på rammene for Houellebecqs roman Serotonin: En mann av fransk herkomst med opphold i samme land begynner i en alder av knappe 50 år å ta beroligende midler. Han har ingen barn og ser ingen framtid. Han har to store kjærligheter bak seg og begge har han forspilt.

Så nedslående er åpningen på Serotonin. Sier dette noe om menn i dag? Fortsett å lese Jobb og kjærlighet

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? – ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å treffe blink hvis man skyter først og tegner blinken etterpå. Ifølge advokatene Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kampen stod mellom staten til fordel for en kvinne på den ene siden og en mann på den andre. Høyesterett ville ha et bestemt resultat, og valgte deretter vurderingsmetode som passet.

Denne saftige kritikken er å lese i en artikkel i siste nummer av det juridiske tidsskriftet Lov og Rett (nr 8/14) skrevet av de to nevnte advokatene. Saken dreier seg om Fortsett å lese Er det en kvalifikasjon å være kvinne? – ideologisk dom i Høyesterett

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella

Saken som ble anlagt av den mannlige offiser som mente seg forbigått da ny sjef for Forsvarets Høyskole skulle utnevnes i statsråd, er avgjort av Høyesterett. Etter statens seier i den øverste domstol kan mediene melde at det er slått fast at ”kvinnen var best kvalifisert”. Dagbladet kan i sin begeistring over utfallet fortelle at dommen er ”pinlig” for daværende forsvarssjef Diesen, som i sin tid innstilte på den mannlige kandidat. Men hvis avisen hadde ønsket å utøve sin sedvanlige kritiske rolle overfor statsmaktene, hadde den her en trestjerners anledning til å påvise politisert juss og en domstol som strekker seg lenger enn langt for å tekkes staten.

Den mannlige kandidat hadde fått medhold i Klagenemnda for likestilling, ikke nettopp et organ opprettet for å forsvare menns interesser. Regjeringen Stoltenberg så bort fra dette og utnevnte kvinnen. Borgarting lagmannsrett kom enstemmig til at det var skjedd en klar lovstridig forbigåelse. Siden saken i all hovedsak stod og falt med bedømmelsen av bevisene, kunne en vente at saken endte med det. Fortsett å lese Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Menn blir mer sett – på

Fra nordisk konferanse om menn og likestilling 31/5-1/6-2012.

De som i forbindelse med forskning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, trenger ikke lenger forklare hvorfor menn. Denne forandringen, som er skjedd gradvis, kan merkes på konferanser, som den nordiske om menn og likestilling, som ble holdt på Universitetet i Oslo i månedsskiftet mai-juni. Arrangører var, foruten universitetet selv, Likestillingsdepartementet, Nordisk forening for forskning om menn og maskuliniteter og Ressurssenter for menn.

Med den nevnte forandringen følger økt selvtillit for dem som innenfor forskning og offentlig virksomhet arbeider med slike spørsmål. Men hva ved menn og menns forhold er de opptatt av, når et par hundre kjønnsforskere, ispedd en og annen praktiker, en og annen aktivist og enkelte periodevis oppdukkende politikere, møtes? Svaret på dette er mer urovekkende enn gledelig, etter min oppfatning. Fortsett å lese Menn blir mer sett – på

Det friske kjønn

Menn er det friske kjønn. Fra tid til annen har man sett avisartikler om spesielle, diffuse, kvinnelidelser, men jeg må innrømme det var nytt for meg at kvinner har så mye som 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Eller for å si det på en annen måte: Menn holder seg friske fire av de ti dagene kvinner er syke. Dette står å lese i en artikkel i Aftenposten av Arnstein Mykletun, seniorforsker ved folkehelseinstituttet og  Kjell Vaage, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Kjønnsforskjellen i sykefravær er kanskje i samme størrelsesorden som forskjellen når det gjelder levealder, Fortsett å lese Det friske kjønn

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det norske forsvaret politisert? Et ømtålig spørsmål, for (forsvars-)politikk er greit, mens politisering av et lands forsvar er noe annet. Det sistnevnte forbinder vi med land vi nødig vil sammenlikne oss med. Debatten om kjønn og kvotering i forsvaret avsluttes med denne artikkelen som opprinnelig er publisert i Offisersbladet nr 7, 2011, og gjengis (noe forkortet) med tillatelse fra forfatteren, som er kaptein i hæren.

Fortsett å lese Radikal feminisme i Forsvaret

Maskulin ledelse

Maskuline kvaliteter som rettferd og respekt skal være blant de fire mest etterspurte egenskaper når folk vurderer en leder, viser en amerikansk undersøkelse som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refererer i en kronikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egenskaper som etterspørres er ærlighet og tillit.  Fortsett å lese Maskulin ledelse

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kommandør Tore Asmund Stubberud, koordinator for mangfold og likestilling. Artikkelen er tidligere publisert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse. Artikkelen er noe forkortet .

I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kaptein Johannes Mella et engasjert innlegg mot kvotering av kvinner til Forsvaret. Det er positivt med debatt om et tema mange mener noe om og prisverdig at offiserer står frem med sine meninger. I sitt stille sinn er det nok mange som sympatiserer helt eller delvis med Mella. De fleste, i hvert fall på høyere nivå, er imidlertid altfor politisk korrekte og karrierebevisste til å argumentere offentlig mot likestilling og kvinner i Forsvaret. Fortsett å lese Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Tåler mennene konkurransen?


Roger Ingebrigtsen

Av statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse.

I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttrykker kaptein Johannes Mella frustrasjon over kravet om likestilling også i Forsvaret. Han kritiserer mangelen på innlegg og motforestillinger mot forsvarsminister Faremos krav til økt antall kvinner i Forsvaret. Han problematiserer kvotering og fokuset på likestilling ”mens vi kriger i Afghanistan”, som han sier. Dette må imøtegås. Fortsett å lese Tåler mennene konkurransen?