Hvorfor maskulinisme trengs (debatt i Klassekampen)

Jørgen Lorentzen avviser i Klassekampen 14. januar enhver kritikk av feminismen med at den enten er uinteressant eller, i den grad den har noe for seg, at kritikken like gjerne kunne ha basert seg på feminismen selv. Dette ville vi alle, både maskulinister og villfarne feminister, ha skjønt dersom vi bare hadde lest mer feministisk teori. Fortsett å lese Hvorfor maskulinisme trengs (debatt i Klassekampen)

Barnefordeling og voldtekt (debatt i KK)

Til Ebba Haslund og andre kvinner,

I offentlig debatt bør det etter min mening skilles mellom spørsmål som innebærer bruk av statens tvangsmakt og andre spørsmål. I førstnevnte type forhold må alle for det første kunne forvente rettferd. Videre er det rimelig at den som besitter denne typen makt i større grad enn ellers svarer for seg og er tilgjengelig for diskusjon. I barnefordeling brukes statens tvangsmakt. Fortsett å lese Barnefordeling og voldtekt (debatt i KK)

Ebba Haslund ønsker lykke til (debatt i KK)

Ebba Haslund svarer Arild Brock den 10/1 i Klassekampen. Hun framholder at hun ikke mente å holde menn kollektivt ansvarlig når det gjelder vold og voldtekt, hun ville kun henvende seg til Mannspanelet. At det er hjerteskjærende når menn urettmessig fratas samværet med sine barn, gjentas. Hun vet godt at «kvinner flest er alt annet enn engler». Til slutt ønsker hun lykke til med å ta et visst kollektivt ansvar for menns vold og voldtekt.

Maskulinisme på norsk (debatt i KK)

Jørgen Lorentzen avleverer i Klassekampen 17.12 en hyldningstale til feminismen. Samtidig hever han øyebrynene i bestyrtelse over redaktør Braanen, som har antydet at han er maskulinist. For Lorentzen er åpenbart feminist den eneste akseptable termen for den som har noe som helst av verdi å bidra med i kjønnsdebatten. Fortsett å lese Maskulinisme på norsk (debatt i KK)

Fascisme og mannskrise

Av Kåre Lunden, professor emeritus i historie ved Universitetet i 0slo

Det er lite som krevst av oss menn i våre dagar. Vi må kunne «flekse muskler» og «framstå som barske». Og så må vi vere «i stand til å snakke om relasjoner og følelser». Men dersom vi då også «tar ansvar uten å stille spørsmål», så er vi alt langt på veg. Fortsett å lese Fascisme og mannskrise

Maskulinisme for menn (debatt i KK)

Klassekampens redaktør, Bjørgulf Braanen, presenterer seg som ”maskulinist” i avisen 4/12. Han sammenlikner en mann som kaller seg feminist, med en hvit som vil kalle seg svart – noe som åpenbart er en misforstått måte å fremme likeverd mellom etniske grupper på. Fortsett å lese Maskulinisme for menn (debatt i KK)

Jeg, en maskulinist (Debatt i Klassekampen)

Av Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen

Hva skal man svare når man blir spurt om man er feminist? Jeg har alltid lurt litt på hva jeg skal svare hvis noen spør meg om jeg er feminist. Da Sveriges tidligere statsminister Göran Persson svarte «ja» da han i valgkampen i 2006 ble spurt – alt annet ville ha framstått som umoralsk og umoderne – ble det ikke noe lettere. Alle mine forestillinger om livet tar jo utgangspunkt i at jeg er mann. Fortsett å lese Jeg, en maskulinist (Debatt i Klassekampen)