Navigasjon og struktur

Maskulinist.no har en vanlig bloggstruktur med artikler ordnet kronologisk og i tillegg ca faste 15 sider. De faste sidene finner du lenker til på topplinjen. Disse inneholder grunnleggende informasjon om nettstedet og dessuten introduseres seks temaer.

Artiklene er ordnet i kategorier som i hovedsak svarer til temaene nevnt ovenfor. Du kan klikke på en kategori, og få en liste over alle artikler i kategorien. Klikk på Jobb gir f eks en liste med alle artikler som vi har plassert i kategorien Jobb. Du kan også klikke på et stikkord. Da får du en liste over alle artikler som vi har satt dette stikkordet på. Klikk på Hjernevask gir f eks en liste med alle artikler som vi har satt stikkordet Hjernevask på. Stikkordene finner du under den enkelte artikkel angitt som «merket med …». Inndelingen i kategorier er viktigst. Alle artikler plasseres i en kategori. Noen artikler plasseres riktig nok i kategorien ”Uplassert”. En artikkel kan i blant plasseres i to eller tre kategorier. Kategoriene er faste, mens stikkord skifter og brukes mer sporadisk.

Søkefeltet brukes til fritekst søk.

Du kan også klikke på en forfatter og få en liste over hans artikler. Ved hjelp av Arkiv kan du finne artikler fra bestemte tidsperioder.

Listene du får opp, vil for hver artikkel vise tittel + en kort beskrivelse av artikkelen (evt utdrag). På den kronologiske bloggen ser du tittel + de første linjene av artikkelen.