Knusende for norsk kjønnsforskning

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen er en av flere norske kjønnsforskere som har fått svekket sin troverdighet gjennom NRKs programserie Hjernevask. Lorentzen klaget NRK inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Nå har PFU frikjent NRK. Fortsett å lese Knusende for norsk kjønnsforskning

Kjønnsforskernes makt

Etter at vi har sett kjønnsforskerne som dummer seg ut i Hjernevask-serien, har mange prøvd å redusere betydningen av det hele ved å hevde at disse kjønnsforskerne er særinger som lever i sin egen verden, med ideer som deles av få andre og som har liten innflytelse. Fortsett å lese Kjønnsforskernes makt

Maktspråk fra parnasset

Professor Harriet Bjerrum Nielsen har i en årrekke ledet det såkalte Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Som en sentral figur innen norsk kjønnsforskning er det ikke overraskende at hun langer ut mot Hjernevask-serien, og slik slutter seg til det stormløpet fra akademikere (og journalister) vi har sett de siste dagene. Om disse mener norsk kjønnsforskning er dårlig presentert i programmene, har de sannelig ikke hatt problemer med å komme til orde i etterkant. Men få av dem, og i hvert fall ikke Bjerrum Nielsen i Aftenposten 19. mars, bidrar til å rette opp inntrykket. Fortsett å lese Maktspråk fra parnasset

Nei til prostitusjon – nei til straff

Straff er ikke et virkemiddel samfunnet anvender mot all uønsket adferd. At noe ikke er straffbart, er derfor ikke ensbetydende med at det er ønskelig og heller ikke nødvendigvis at det er lovlig. Dagblad-debatten om straffebudet om sex-kjøp har hatt preg av at enten er man for kriminalisering, eller man er tilhenger av prostitusjon. Det er på tide med en nyansering. Fortsett å lese Nei til prostitusjon – nei til straff