Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbigått da han i 2008 søkte en stilling som kontreadmiral i forsvaret, og det i den grad at det var ulovlig. Dette har Borgarting lagmannsrett nå slått fast. Gjeldende lovgivning gir et visst rom for å favorisere kvinner ved ansettelser – og gir dermed rom for diskriminering av menn – men det kan dog ikke gjøres i for sterk grad. Grensen ble her overskredet, og Strandmann får erstatning med 700 000 kr.

Det har vært tre tidligere runder i saken. Fortsett å lese Knockout i fjerde runde?

Ministeriet for u-likestilling

Likestillings-departementet i Oslo ved natt
Likestillingsdepartementet i Oslo ved natt FOTO:Nettavisen

… de senere år er likestillingsbegrepet umerkelig blitt endret fra å bety likhet i startposisjon til å bety likhet i sluttposisjon, skriver professor i filosofi Hans Bonde, kjent i Norge bl a som foredragsholder, i en kronikk i Berlingske Tidende.  Siden realitetene også har endret seg, er det som før var likestilling blitt u-likestilling. Konsekvensene er ifølge Bonde:

a) at samfunnet blir mindre effektivt uten konkurranse

b) at menn får avsmak overfor institusjoner som klusser med rettferdige spilleregler

c) at kvinner kan utvikle seg til et B-lag

Her vil jeg for min del spesielt framheve b og c. Samfunnet kunne kanskje tåle å ta seg råd til punkt a, altså redusert effektivitet. Men de frustrasjoner menn opplever i form av manglende rettferd verken bør eller skal vi ta oss råd til. Tvert i mot Fortsett å lese Ministeriet for u-likestilling

… skulle bare lese avisen først

Som en makaber liten ”julehilsen” bringer vi en lenke til en artikkel om menn som blir slått av sine koner. Julen skal være høysesong for slike hendelser – i begge kjønnsretninger.

En mann som sier til sin kone ”.. jeg skal bare lese avisen først”, når kona synes å kommandere ham til å ta oppvasken, er sannsynligvis på vei nedover. Det neste kan bli at kona slår. Fortsett å lese … skulle bare lese avisen først

Nei til tvangssex

Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP)

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik innledes et motinnlegg fra de to stortingsrepresentantene Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kronikk De to kjønns krutt i VG den 12/12. Med velvillig tilllatelse fra forfatterne gjengir vi dette sjeldne eksemplet på politisk samarbeid mellom Ap og FrP,  på trykk i VG 14/12. Fortsett å lese Nei til tvangssex

Fortsatt diskusjon om kjønnsforskningen

Det er med litt skadefryd vi ser at Norges forskningsråd nå nedlegger kjønnsforskning som eget område. Grunnen skal riktig nok være at kjønnsforskningen står så sterkt at den er best tjent med å integreres som aspekt i samfunnsforskningen generelt, men kjønnsforskningen selv protesterer. For vår det skulle vi ønske at både kvaliteten og relevansen ble styrket, men det ville kreve en revolusjon. Fortsett å lese Fortsatt diskusjon om kjønnsforskningen

Tvangen mot menn er av jern

Åsne Hagen påpeker i Klassekampen 12/7 at det ansvar kvinner tar i barns liv, innebærer en byrde. Samtidig fastholder hun at menns vanligste ansvar, arbeid, er et privilegium. Men realiteten er vel at alle viktige posisjoner er både en byrde og et privilegium. Det er dermed en ideologisk ubalanse i menns disfavør når det krevende ved deres posisjoner ikke anerkjennes. Verre er det imidlertid etter min mening at Hagen sammenstiller sosiale føringer, som preger kvinners liv, med statens tvang, som preger menns. Fortsett å lese Tvangen mot menn er av jern

Høy på hælen?

Kunne noen annen gruppe enn kvinner dannet et formelt nettverk til gjensidig fremming, og som til og med holder sine møter på Stortinget? KrFs Inger Lise Hansen er blant dem som inngår i det nylig «avslørte» nettverket «Høye hæler». Der menn og partier konkurrerer, samles kvinner for å «bygge hverandre sterke». Men faktisk møter tiltaket motbør. Les artikkelen i bladet Ledelse.

Kjønnsforskningen provoserer ikke

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning arrangerte et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo den 6/9. Tittelen var ”Hvorfor provoserer kjønnsforskningen”. Tidligere på dagen var det ”kjønnsforskningsmaraton”. Da ble 14 ulike forskningsprosjekter presentert. Møtene kan ses som et forsøk fra kjønnsforskernes side på å gjenreise sitt renommé, og kanskje se nærmere på seg selv, etter NRKs Hjernevask. Fortsett å lese Kjønnsforskningen provoserer ikke