Feminismen på bunnen?

Kamp for stemmerett, Paris 1935

Feminismen er historisk forbundet med akademia og offentlig virksomhet. I akademia ble ideologien utformet og gjennom offentlige tiltak ble livet til kvinner og menn endret. Barnhageutbyggingen er kanskje det mest omfattende eksemplet. Om alt dette har vært til det bedre, står etter min oppfatning til diskusjon. Men uansett er det jo med utgangspunkt i dagens virkelighet at framtida skapes.

Når det gjelder bidrag til framtida, og særlig til Vestens framtid, skal vi imidlertid ikke vente oss mye av feminismen. Ikke om vi skal tro Nina Witoszek i hennes kronikk i Aftenposten 1/12: Feministenes egoistiske korstog. Hun spør: Er det slik i dag at akademisk feminisme, velfødd og velfinansiert, er blitt en kraftløs skygge av sine tidligere internasjonale visjoner og kamp? Fortsett å lese Feminismen på bunnen?

Sexegoisme

I Dagbladet reises spørsmålet om norske kvinner er egoistiske, krevende og dominerende i senga. Godt spørsmål, vil jeg si. Familieterapeut, sexolog og forfatter Eva Mohn sier i et intervju at hun mener det er slik. Hun sier til og med at menn føler seg som sexslaver. Dagbladet spør også tre andre kvinner, som alle representerer en form for ekspertise. De tre gir høyst ulike svar. Men også blant disse registrer vi en viss støtte til menn. Den ene mannen som er spurt, Gjermund Skaar fra REFORM, siteres bare på sitt syn på 1950-tallets sexliv. Det er ikke første gangen vi ser kvinner framstå som sterkere forsvarere av menns interesser enn det menn gjør.

Kvinners overgrep

Det bør skilles mellom aggressive handlinger mot barn og aggressive handlinger mot voksne. Dette gjelder neppe mindre enn ellers når slike handlinger er rettet mot mennesker av hankjønn, det vil si mot gutter eller menn. Dette er imidlertid ikke til hinder for at også voksne menn kan bli utsatt for overgrep, altså handlinger som etter en konkret vurdering er uakseptable, og i noen tilfeller så uakseptable at de fortjener oppmerksomhet fra tredjerpersoner og samfunn, og eventuelt påtale og straff. Når det dessuten er snakk om aggressive handlinger som kvinner står bak,  Fortsett å lese Kvinners overgrep

Flaut mannsbilde i reklamen

Hvordan ville det tatt seg ut om en mann «brettet» sammen et antall kvinner han har hatt på besøk for resirkulering? Ingen reklamefilm kunne vist dette. Men med motsatt kjønnsretning vises dette bl a som  kinoreklame. Klassekampen tar opp mannsbildet i reklamen.

Etter min oppfatning spiller myten om mannen som det selvsagte og overlegne kjønn en rolle her. Den overlegent mektige kan man godt gjøre litt narr av. I dag svinner imidlertid myten, og vi ser gradvis en annen realitet.

Makt over barna er makt over mannen

«Så lenge kvinnene har makt over barna, har de også makt over mannen.» Slik svarer forbruksforsker og maktutreder Runar Døving på et spørsmål om hvilke mannspolitiske krav som kan være aktuelle. Spørsmålet stilles av Klassekampen i et samredigert intervju med Døving og Arild Brock, sosiolog og redaktør av Maskulinist.no. De to intervjuede er ikke enige om alt, men de er enige om at menns livsvilkår i dag er overvurdert. Les intervjuet.

Norge vanskeligst i verden?

Norge går for å være verdensmester i likestilling. Dersom likestillingen er gått for langt, altså har tippet over slik at den overkompenserer for gammel kvinneundertrykking, da er det lett å regne ut at Norge blir det land i verden hvor menn har mest mot seg. Slik åpnet Arild Brock, redaktør av Maskulinist.no, en debatt med stortingsrepresentant for Ap, Hadia Tajik, på NRKs Dagsnytt 18. Hør debatten, som utgjør de siste 7 minuttene av sendingen den 29/6.

Nachspielvoldtekt avlyst

Det hender at kvinner forsvarer menn. Inger Anne Olsen i Aftenposten bidrar til kjønnsbalanse omkring voldtekt og kjønnsdrift, og kritiserer en justisminister som etter vårt inntrykk knapt ser forskjell på en voldtatt kvinne og en plutselig angrende kvinne.  Les artikkelen  i Aftenposten.

Les også om voldtektsak i Tyskland.

Litt kvinnehets

Hvor mye øker den tyske statsgjelden på en time? Slike kuriøse regneoppgaver er ikke av de mest alvorlige politiske spørsmål. Spørsmålet kan likevel stilles for å sette en spiss på et ellers alvorlig debattprogram om offentlig gjeld i TV. Unn deg det i dag så sjeldne syn av fire menn i mørk dress som «knuser» ung, vakker kvinnelig politiker på den offentlige arena.

Silvana Koch-Mehrin

Høy på hælen?

Kunne noen annen gruppe enn kvinner dannet et formelt nettverk til gjensidig fremming, og som til og med holder sine møter på Stortinget? KrFs Inger Lise Hansen er blant dem som inngår i det nylig «avslørte» nettverket «Høye hæler». Der menn og partier konkurrerer, samles kvinner for å «bygge hverandre sterke». Men faktisk møter tiltaket motbør. Les artikkelen i bladet Ledelse.