Barn skal ivaretas, men av hvem?

Torild Skard skriver i Klassekampen lørdag den 9/7 om barnefordeling etter et samlivsbrudd. Overskriften er Barn forsømmes. Hennes innlegg vil jeg karakterisere som kortversjonen av et standard foredrag om temaet sett fra det ståsted som synes felles for offentlige myndigheter, barneeksperter og de fleste kvinner. Vi kan kalle det makthavernes ståsted. Jeg skal svare med Fortsett å lese Barn skal ivaretas, men av hvem?

Makt over barna er makt over mannen

«Så lenge kvinnene har makt over barna, har de også makt over mannen.» Slik svarer forbruksforsker og maktutreder Runar Døving på et spørsmål om hvilke mannspolitiske krav som kan være aktuelle. Spørsmålet stilles av Klassekampen i et samredigert intervju med Døving og Arild Brock, sosiolog og redaktør av Maskulinist.no. De to intervjuede er ikke enige om alt, men de er enige om at menns livsvilkår i dag er overvurdert. Les intervjuet.

Norge vanskeligst i verden?

Norge går for å være verdensmester i likestilling. Dersom likestillingen er gått for langt, altså har tippet over slik at den overkompenserer for gammel kvinneundertrykking, da er det lett å regne ut at Norge blir det land i verden hvor menn har mest mot seg. Slik åpnet Arild Brock, redaktør av Maskulinist.no, en debatt med stortingsrepresentant for Ap, Hadia Tajik, på NRKs Dagsnytt 18. Hør debatten, som utgjør de siste 7 minuttene av sendingen den 29/6.

Kjønnsubalansen i Norge

Er kvinner undertrykt på noen områder og menn på andre? Mannsforskeren Øystein Gullvåg Holter hevdet dette i et møte hos Likestillingsdirektøren for noen år siden. Det er ikke noen god situasjon som da beskrives, for den ene undertrykkingen opphever jo ikke den andre. Likevel må det være enda verre om det ene eller det annet kjønn også er i underbalanse samlet sett. Fortsett å lese Kjønnsubalansen i Norge

Det sengeliggende kjønn (i Sveits)

Noe fritt oversatt fra tysk videreformidler vi her et synspunkt fra en etter sigende stridbar sveitsisk kvinne. Ifølge Bascha Mika, tidligere redaktør av den sveitsiske avisen Der Tagesanzeiger, er kvinnenes karriereproblem ikke det mytiske «glasstaket» (Glasdecke) , men snarere det myke og komfortable sengeteppet (Bettdecke) som kvinnene ifølge Mika ennå ikke har krøpet fram fra. Dagens kvinner er rett og slett for komfortsøkende og feige til å stille opp i fri konkurranse med menn, sier hun. Fortsett å lese Det sengeliggende kjønn (i Sveits)

Mannens siste fordel

Mann med stokkKvinnepanelet foreslår at opptjente pensjonsrettigheter skal omfordeles mellom kvinner og menn. Forslaget er tydeligvis ment å skulle ha en tilbakevirkende kraft. Hvis et eldre par skiller seg i dag, skal en sjekke om den ene, det vil si kvinnen, har vært hjemmeværende på 80-tallet, på 70-tallet eller whenever. Hvis ja, overtar hun deler av mannens pensjonsrettigheter. Fortsett å lese Mannens siste fordel

Lik lønn for ulike kjønn?

Lattersalvene har knapt lagt seg etter en TV-serie som har blottstilt kjønnsforskernes dogmatiske insistering – på tross av allmenn erfaring og forskningsbasert kunnskap –  på at alle forskjeller mellom kjønnene er samfunnsskapt, før vi befinner oss midt inne i konfliktfylte lønnsforhandlinger som illustrerer hvordan kjønnsforskernes grunnleggende teser gjennomsyrer forståelsen av kjønn i samfunnet. Fortsett å lese Lik lønn for ulike kjønn?

Upassande forskingsresultat: Menn meir intelligente enn kvinner

For mange vart oppstyret om Muhammed-teikningane ein oppvaknar når det gjaldt livsvilkåra for ytringsfridomen. Men ein langt større fare for ytringsfridomen er den konformitetstrøya som vert tredd over oss alle når det gjeld kva som er stovereint å uttrykka. Fortsett å lese Upassande forskingsresultat: Menn meir intelligente enn kvinner