Kontrollen over fjernkontrollen

I kronikken Feminine menn i verdens lykkeligste land skriver produsentene av NRKs populære program Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sammen med Nils Brenna, om hvem som har kontroll over kulturutviklingen i Norge. Det påvises blant annet hvordan kulturen er blitt femininisert som følge av bevisste valg og maktforhold. «Når kvinner styrer fjernkontrollen, får det konsekvenser også for nyhetsjournalistikken», skriver de videre. Forfatterne får fram realiteter som burde være oppsiktsvekkende når de kommer i klartekst, og dessuten fra folk med tilhørighet til statskanalen.

Artikkelen innbyr til refleksjon. Innbyr den også til handling? Ikke direkte, heller motsatt, om vi tar avslutningen på ordet:

Land dominert av klassiske kvinnelige verdier har mindre vold, er tryggere, har en jevnere fordeling av godene og har mindre skam og fordommer rundt nakenhet og sex….. Har vi det fint i det samfunnet statsminister Gunnar Knudsen la grunnlaget for i 1913? [kvinner fikk stemmerett, red anm.] Ja! Ble det sånn som Knudsen hadde tenkt? Nei! Er det noen som kjeder seg litt i det nye, feminine Norge? Neiida!

Litt kjedsomhet er neppe grunnlag for noe mannsopprør. Forfatterne skriver på en måte som ikke provoserer. Innholdet tatt i betraktning er dette en journalistisk «prestasjon», hvis det er dette man vil oppnå. For meg synes imidlertid menn å finne seg i alt. Videre kan det være et spørsmål om menn ikke bare finner seg i alt, men også er i ferd med å venne seg til alt. Til slutt risikerer vi å glemme at et annen virkelighet enn den feminiserte er mulig.

Les også: Seierherrene og -damene

Et mannskap av menn?

Det tyske landslaget i fotball kalles av tyskerne i blant bare for ”Die Mannschaft”, altså Mannskapet. I likhet med de fleste andre nasjoner har Tyskland måttet innse at deres Mannschaft ikke vant Europamesterskapet.

I et land med fotballambisjoner er slikt ikke en selvfølge. Nå diskuteres mulige årsaker. Fortsett å lese Et mannskap av menn?

Det friske kjønn

Menn er det friske kjønn. Fra tid til annen har man sett avisartikler om spesielle, diffuse, kvinnelidelser, men jeg må innrømme det var nytt for meg at kvinner har så mye som 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Eller for å si det på en annen måte: Menn holder seg friske fire av de ti dagene kvinner er syke. Dette står å lese i en artikkel i Aftenposten av Arnstein Mykletun, seniorforsker ved folkehelseinstituttet og  Kjell Vaage, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Kjønnsforskjellen i sykefravær er kanskje i samme størrelsesorden som forskjellen når det gjelder levealder, Fortsett å lese Det friske kjønn

Lynkurs i kjønnsbiologi

Hvorfor er menn mer opptatt av arbeid enn kvinner?  Jon Hustad, journalist i Dag og Tid, gir svar på dette og andre spørsmål i en artikkel, som vi kan si utgjør et lynkurs i kjønnsbiologi. 

At menns og kvinners forhold til arbeid er forskjellig, forklares altså ifølge Hustad bedre biologisk enn for eksempel rent sosiologisk. Dette kan vi slutte oss til. Vi vil imidlertid si at en sosiologisk oppgave kan det være å forklare hvorfor sosiologer og mange andre likevel stadig prøver å gi hele forklaringen på, for ikke å si bortforklare, kjønnsforskjeller. Vi skal her antyde en litt ondskapsfullt hypotese. Tenk deg at kjønn  i likhet med mye annet er noe man kan ha mye eller lite av. Videre vet vi jo at misunnelse gir alle en trang til å krympe betydningen av det en selv har lite av. Legger du sammen de to siste setningene, har du vårt forslag til (ondskapsfull) hypotese.

Les også: 

Kjønnsforskernes makt

Lik lønn for ulike kjønn?

Maskulin ledelse

Maskuline kvaliteter som rettferd og respekt skal være blant de fire mest etterspurte egenskaper når folk vurderer en leder, viser en amerikansk undersøkelse som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refererer i en kronikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egenskaper som etterspørres er ærlighet og tillit.  Fortsett å lese Maskulin ledelse

Kamp og samarbeid i ett slag

Du skylder din motstander din fulle oppmerksomhet. Dette er blant de tanker som ligger i kampsportenes filosofi. Hvis du tenker på hva du skal ha til middag midt under en karatematch, vil du kanskje tape så det svir og utvilsomt frata din motstander en anledning til å lære. Dette er ikke god opptreden.

Den australske filosofen Damon Young ved University of Melbourne har skrevet boka Beating and Nothingness – Philosophy and the Martial Arts. Han har selv erfaring som aktiv.  Fortsett å lese Kamp og samarbeid i ett slag

Smektende kjønnsnihilisme

Hvordan gjøre inntrykk på kvinner? I dag er det valentinedagen, og dagens svar på dette urgamle mannsspørsmålet finner du på Google. Skal du være snill, gentleman eller macho? Skal du gi gaver eller synge sanger? Etter at feminismen gjennom noen tiår har gjort kvinner mer lik menn,  har Google nå et forslag til hvordan den gjenstående avstand mellom de to kjønn kan overvinnes.

Google på valentinedagen

Les også Den banale kjønnsforskjellen

Pappa a la carte

Mannsrollen, slik den kan søkes i den norske samfunnskulturen i dag, har etter min oppfatning ikke bare blitt forandret, den er også blitt tynnet ut ved at kravene synes færre og svakere. Det samme kan sies om rollen som far, bortsett fra at du helst skal skifte noen bleier og være en viss tid sammen med barnet ditt. Men tror vi på denne uttynningen? Eller blir det slik at tilbudet om å gjøre som du selv vil, skjuler underliggende forventninger som er desto vanskeligere å bli klok på? Fortsett å lese Pappa a la carte