Fra starthjelp til kontroll

Statsråden for barn og likestilling, Anniken Huitfeldt, er opptatt av livskvaliteten til kvinner og menn i Norge. Under lanseringen av mannsmeldingen sist fredag fremhevet hun at likestilling er noe som hever livskvaliteten for både kvinner og menn. Regjeringens program for likestilling innebærer generelt både hjelp og kontroll/regulering. Fortsett å lese Fra starthjelp til kontroll

Samlivsbrudd utvilsomt skadelig for barn

At samlivsbrudd er skadelig for barn, er noe «alle vet» men som likevel er omstridt mellom forskere. I Norge har f eks familiesosiologen Kari Moxnes etter min oppfatning bidratt til å bagatellisere oppfatningen av skadevirkningene. Se hennes bok «Skånsomme skilsmisser». Den amerikanske professoren Paul R Amato var nylig i Oslo og la fram resultatene av sin forskning. Disse viser at den samlede virkningen av skilsmisser for barn er klart negative. For å nå flere, er artik­ke­len skre­vet på engelsk , men jeg håper vårt norske pub­li­kum også vil ha inter­esse av å lese den. Fortsett å lese Samlivsbrudd utvilsomt skadelig for barn

Om ekteskapet forsvinner..

Vi har en debatt om ekteskapsloven. På forbløffende kort tid har vi fått et forslag til forandring av ekteskapet som var utenkelig for få år siden. Særlig forbløffende er tanken om en ”kjønnsnøytral” ekteskapslov. Det betyr at menn skal kunne gifte seg med menn og kvinner med kvinner. Angår dette heterofile? Fortsett å lese Om ekteskapet forsvinner..

Den sammensatte familievolden

Aftenposten tar på lederplass 15.november opp det samfunnsproblem som vold i familien utgjør for de barn som rammes. Det er det god grunn til. En praksis som fast forsvarer i Oslo tingrett gir jevnlig rystende innblikk i hva dette kan innebære. Dette ståsted gjør det dessuten umulig ikke å se en sammenheng med innvandring og kulturell tilhørighet, Fortsett å lese Den sammensatte familievolden

Når TO elsker barna

Når et nytt menneske kommer til verden, finnes det tre til å ivareta barnet: moren, faren og samfunnet v/staten. De to førstnevnte må vi regne med elsker barnet. Men er det slik at den tredje parten, staten, i dag ser denne ”dobbelte kjærligheten” som et potensielt problem for barnet, ja til og med som farlig, og slett ikke som en ”gave”? Fortsett å lese Når TO elsker barna

Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Sammendrag: Tall tyder på at rundt 5 % av befolkningen utsettes for vold fra ektefelle/samboer. Forekomsten er omtrent den samme for begge kjønn, men andelen grov vold innenfor de 5% er vesentlig høyere for kvinner. Etnisitet/kultur synes i høy grad å spille inn. Fortsett å lese Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?