Om

Maskulinist.no er et nettsted for kunnskapsutvikling og diskusjon om kjønnsrelaterte spørsmål med vekt på menns erfaringer og perspektiv. Begge kjønn er velkommen til å delta, men vi ser et spesielt behov for å få fram menns syn.

Arild Brock

Arild Brock

Wilmar Kolnes

Wilmar Kolnes

Kenneth Ellefsen

Nettstedet redigeres og forvaltes av Arild Brock, sosiolog og billedkunstner bosatt i Berlin. Wilmar Kolnes, veterinær og jurist, bosatt i Oslo, er fast skribent. Kenneth Ellefsen, bachelor i sosialt arbeid og i sosiologi, bosatt i Vestfold, er knyttet til nettstedet fra 2011. Den enkelte forfatter er ansvarlig for innholdet i signerte artikler. Vi forbeholder oss copyright på våre signerte og usignerte tekster og bilder. Sitèr oss gjerne, men husk å oppgi kilde!

Les også Er jeg maskulinist?

  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks