Navigasjon

Maskulinist.no har en vanlig bloggstruktur med artikler ordnet kronologisk og i tillegg ca 15 sider som ikke forandres. De faste sidene finner du lenker til på topplinjen. Disse inneholder grunnleggende informasjon om nettstedet og dessuten introduseres seks temaer relevante for menn.

Artiklene er ordnet i kategorier som i hovedsak svarer til temaene nevnt ovenfor. Du kan klikke på en kategori, og få en liste over alle artikler i kategorien. Klikk på Jobb gir f eks en liste med alle artikler som vi har plassert i kategorien Jobb.

Søkefeltet brukes til fritekst søk.

Du kan også klikke på et stikkord. Da får du en liste over alle artikler som vi har satt dette stikkordet på. Klikk på Hjernevask gir f eks en liste med alle artikler som vi har satt stikkordet Hjernevask på.

Inndelingen i kategorier er viktigst. Alle artikler plasseres i en kategori. Noen artikler plasseres riktig nok i kategorien ”Uplassert”. En artikkel kan i blant plasseres i to eller tre kategorier. Kategoriene er faste, mens stikkord skifter og brukes mer sporadisk. 

Du kan også klikke på en forfatter og få en liste over hans artikler. Ved hjelp av Arkiv kan du finne artikler fra bestemte tidsperioder.

Listene du får opp, vil for hver artikkel vise tittel + en kort beskrivelse av artikkelen (utdrag). På den kronologiske bloggen ser du tittel + de første linjene av artikkelen.

De åtte kategoriene vi opererer med er:

 • Barn og foreldreskap: Inkluderer barnefordeling. Dersom foreldresamspillet er særlig sterkt framme, kan kategorien kjønnsrelasjoner brukes i tillegg.
 • Familie: Stort sett mann, kvinne og barn som lever i familie. Samlivsbrudd, men ikke barnefordeling.
 •  Jobb
 • Kjønnsrelasjoner: Artikler som tematiserer kvinne-mann relasjonen på mikroplan eller på samfunnsplan. Ofte artikler med en positiv vinkling. Artikler om «treparts-perspektivet” med mannen, kvinnen og staten. Evolusjon, men dette kan også komme i kategorien Menn og maskulinitet. Vold- og voldtektsproblematikk når samspill er framhevet, f eks manipulasjon.
 • Kultur: Bl a bokmeldinger.
 • Menn og maskulinitet: Generelt om menns stilling i samfunnet. Generelt om maskulinitet.  Også en del artikler som dekker begge kjønn. Evolusjon tas gjerne med her, evt i kombinasjon med Kjønnsrelasjoner.
 • Tema kvinner: Bare om kvinner som ”interesseområde” for menn,  ikke om kvinners stilling i samfunnet, f eks.
 • Uplassert: Vi har bl a ikke noen kategori for vold- og voldtektsproblematikk. Vi har heller ingen kategori for generell feminismekritikk og favorisering/særbehandling av kvinner.
 • email
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks