Råd til en ung mann i Bergen …

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å delta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor interesse for møtet og full sal.

På podiet ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plassert litt til høyre for de øvrige deltakerne. Videre Eirik Liberg (moderator, til venstre), Luca Dalen Espseth (Foreningen FRI) og Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk Ungdom).

Noen har i ettertid etterlyst en oppsummering. Nedenfor følger noen av våre synspunkter, hvorav flere framført i debatten, her formulert som 7 råd.

1. Vær mann!

Å være mann er noe annet enn å være kvinne. Kvinner får svare for seg, men menn er til en viss grad et kunstprodukt. Du kan la deg inspirere av andre menn i den grad dette finnes rundt deg. Lettere er det imidlertid å finne inspirasjon i historien. Mange vil forsøke å innbille deg at du automatisk er mann 18 år etter din fødsel. Men det krever mye innsats virkelig å bli en mann.

2. Lær deg maskulinitet!

Din primære oppgave er å beherske maskuliniteten. Finn forskjellen på maskulinitet og femininitet. Tro ikke at det som vanligvis omtales som mannlige egenskaper er lettvinte klisjeer. Det er lett å si at individualitet er maskulint, men det tar et helt liv å utvikle en sterk individualitet, som tåler å stå i kontakt med andre. Imidlertid kan du glede deg over framskritt allerede fra år 1.

3. Innordne deg!

Den tyske bedriftsrådgiveren Christina Bauer-Jelinek sier i sin (maskulinistiske!) bok «Der falsche Feind» fra 2012 at følgende skal til for å lykkes i arbeids- og organisasjonsliv: Hiearkiforståelse, rolledistanse, å forholde seg til strukturell makt, konkurransevilje, kamperfaring, frustrasjonstoleranse, og evnen til å orientere seg raskt i uskrevne regelverk – og sist, men ikke minst: avstå fra et fullgodt (erfüllendes) familieliv. (Side 31).

Er du student, kan du gå ut fra at disse momentene er relevante også i den akademiske verden.

4. Definer ditt familieliv!

Punkt 3 gjelder for Tyskland. I Norge gjelder det samme, men hierarkiene kan være mer subtile. Menns hierarkier er mer synlige enn kvinners.

Spørsmålet om familieliv fortjener en nærmere kommentar. Du risikerer å bli sterkt fordømt i Norge hvis du åpent avstår fra et «fullgodt» familieliv, så sant du har barn. Men det du avstår fra, er kanskje heller det samfunnet har definert for deg som fullgodt familieliv. Som maskulinist kan du i stedet definere din rolle som mann i familien og ut fra dette ha et fullgodt familieliv, selv om det ikke samsvarer med samfunnets oppfatning.

Hvis du finner og vinner en livsledsager som ønsker å ta en større del av familieansvaret, har du en fordel. Du kan samtidig oppnå et fullgodt forhold til dine barn gjennom følgende kombinasjon: Du bruker tid nok på barna til å vite «hvor de er» og til å forstå de ulike faser av oppveksten. Når du har dette under huden, får du et helt annet grunnlag for å nyttiggjøre deg morens, barnehagens og skolens direktekontakt med barna. Du blir en kompetent med-oppdrager. Vær nøye med å overholde de få møtene med barnehage og skole hvert år. La ikke moren oppleve at hun er alene om barna.

5. Vær verken feig eller overmodig!

Den danske atomfysikeren Niels Bohr (nobelprisvinner) har sagt at det ikke er spesielt vanskelig å bli en fremragende fysiker. Det er interessen det kommer an på. Den såkalte likestillingen har for lengst blitt en uforbeholden støtte til kvinner. Der hvor det ikke er formell kvotering, er det uformell kvotering. Menn som har noe spesielt å bidra med, er de første som kvoteres ut. Hvordan skal du da kunne utfolde ditt talent? Skal du hykle og jatte med, eller skal du stå opp og forsvare sannhet og rettferdighet? Å hykle og jatte med er ikke hyggelig, men det å kritisere feminisme, feminisering og middelmådighet er farlig. En skal ikke ta lett på dette. Den motstand maskulinister møter, varierer fra åpen politisk undertrykking, for eksempel i forbindelse med barneloven, til ignorering og uformell utstøting fra det gode selskap. Og siden nesten alt arbeid i dag har en sosial komponent, er veien kort fra sosial utstøting til yrkesforbud. Du hjelper ikke deg selv eller andre menn ved å bli satt utenfor.

Men det å hykle er heller ikke ufarlig. Dine meninger blir uklare, også for deg selv, hvis de aldri uttrykkes. Det samme gjelder din alminnelige dømmekraft, herunder din evne til å observere og samle egne erfaringer. Hvis du oppdager at du begynner å tvile på noe du har sett med egne øyne, har du gått for langt i konform retning. Hvis du oppdager at du mister dine venner og vakler i din jobb eller i ditt studiemiljø, har du kanskje gått for langt i kritisk retning.

6. Vær maskulinist!

Du kan finne støtte i bevisst, organisert «maskulinisme». Maskulinisme finnes i dag mer som en ide, enn som en organisasjon. Best er det kanskje å se for seg maskulinisme som en uformell bevegelse. Dens uttrykk er mangeartede: bønn om mer hjelp og bedre vilkår for menn, framhevelse av klassiske mannsidealer og illsinte, oftest anonyme, innlegg i alle slags medier. Det er etter vår mening mye sunt i alle disse uttrykkene.

Nettstedet Maskulinist.no kjennetegnes av en kritisk holdning til sosialdemokratiet. Vi mener balansen mellom de to kjønn bør gjenopprettes ved at det offentlige hjelper kvinner mindre, ikke ved at det offentlig hjelper menn mer.

7. Ikke le i utide 🙂

En særskilt form for undertrykking i det liberale samfunn er et krav om at du skal relativisere dine synspunkter. Så lenge du omgir dine meninger med et smil og en jovial-liberal grunnholdning, er toleransen for dine meninger høy. Vokt deg for denne fellen! Det er bedre å fremme seriøs kritikk under pseudonym enn å le av seg selv offentlig. Det fantes for øvrig en parallell til dette så tidlig som i det 15. århundre. Galileo Galilei kunne fritt snakke om det heliosentriske system så lenge han omtalte det som en «ide». Det var først da han påstod at dette var sannhet, at inkvisisjonen tok ham for seg.

Vi kan tilføye at i puben etter møtet spurte vi en ung kvinne om hva hun så etter hos en ung mann. Han skal være snill og tørre å stå for sine meninger, sa hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.