… og drive fortsatt statskritikk

Maskulinist.no’s tema er kjønn og menns vilkår i samfunnet. I denne spesielle situasjonen kunne vi kommet med en generell sympatierklæring i forhold til berørte og pårørende, som gjort ovenfor, uten hensyn til nettstedets saksområde. Vi vil imidlertid også kommentere andre sider ved det som skjer og dette knytter seg, direkte eller indirekte, opp mot vårt arbeid med kjønn og menns vilkår i samfunnet.

1. I forbindelse med bombeangrepet og massakren har statsministeren talt. Han sier at Norge skal svare med mer demokrati. Som utdyping sier han at våre diskusjoner skal fortsette. Også kontroversielle standpunkter skal være ok. Vi oppfatter det sistnevnte slik at kontroversielle standpunkter ikke setter deg utenfor samfunnet. Dette er vi glade for. På Maskulinist.no står vi ofte utenfor det såkalt politisk korrekte og utenfor mainstream. En mulig reaksjon på bomben og massakren kunne være at samfunnslivet stimler sammen mot midten, noe vi mener ville være uheldig for fri meningsdannelse og søken etter sannhet, rettferd og humanitet.

2. Som det framgår av våre artikler (f eks Kjønnsubalansen i Norge) oppfatter vi staten som en viktig faktor i forholdet mellom de to kjønn. Vi ser kritisk på statens rolle. I arbeidet med å utvikle tanker på dette området er fortsatt mye ugjort, men det er klart at vår kritikk dreier seg om noe mer enn hva den sittende likestillingsstatsråd står for og dagsaktuelle offentlig-politiske tiltak. Vi mener at staten har fått en dypere rolle i samfunnet som svekker menns stilling og som heller ikke nødvendigvis er gunstig for kvinner i det lange løp.

3. En kommentator har sagt at angrepet på statens bygninger var et angrep på tryggheten i samfunnet. Men ikke alle, og etter vår oppfatning spesielt ikke menn, har grunn til å se staten som selve tryggheten. F eks representerer statens tilstedeværelse etter vår oppfatning utrygghet, og ikke bare trygghet, i forholdet mellom menn som foreldre og deres barn. Vi vet det kan være vanskelig å forstå dette for andre, men det fins menn med erfaringer og følelser som er av en slik karakter at de berøres nettopp når statsmakten og tryggheten i samfunnet rystes. En videre utdyping av dette gjøres ikke her, men kan komme gjennom vårt generelle arbeid.

4. Vi vil samtidig etterlyse en mer resolutt statsmakt. Vi mener myndighetenes første reaksjoner etter angrepene burde vært mer tydelige på at de ansvarlige skal tas og straffes. Kanskje myndighetene var forsiktige i så henseende fordi de, som alle andre, tenkte at dette var islamistisk terror og da vil refleksene i noen grad være preget av hensynet til ikke å «stigmatisere». Noen brukte retorikk som ville passet på en naturkatastrofe, ikke på en villet morderisk handling.

5. Vi vil også uttrykke en bestemt type støtte til andre nettsteder. Vi tenker konkret på Document.no, Honestthinking og Rights.no. Vi mener disse nettstedene har det felles med oss at de arbeider seriøst med oppfatninger som ligger utenfor politisk mainstream. Temaet for de to førstnevnte nettstedene er innvandringskritikk og tilknyttede spørsmål. Siden Anders Behring Breivik, som har vedstått seg de faktiske forhold som gjerningsperson, har uttrykt islamkritiske holdninger, og dessuten tidligere har vært aktiv i kommentarfeltet på Document.no, kan noen komme til å assosiere disse nettstedene med hans handlinger. Vi vil uttrykke vår støtte til Document.no, Honestthinking og Rights.no som seriøse miljøer. Vi registrerer videre at Honestthinking forteller de har sjekket sine relasjoner og konkluderer med at de ikke har hatt noen befatning med Breivik. Document.no har samlet og presentert alle Breiviks kjente kommentarer og gitt en beskrivelse av hans tilnærming til miljøet. Intet i det framlagte kan etter vår oppfatning gi grunnlag for å holde nettstedet medansvarlig.

6. Det sistnevnte er imidlertid ikke til hinder for at alle nettsteder bør tenke over på nytt hvilket ansvar en har for kommentarfeltene. Document.no var høsten 2009 det ”vannet” Breivik kunne svømme rundt i. Det er ikke sikkert det kan gjøres mer enn det som er gjort. F eks kan oppfordringer til publikum om å oppføre seg sivilisert ikke bare virke overflødig, det kan også virke mot sin hensikt. Ansvarlige nettsteder bør imidlertid diskutere ansvaret og hva som evt kan gjøres.

7. Kritiske tanker om staten og dens rolle i forhold til de to kjønn, vil vi fortsette å utvikle og uttrykke på Maskulinist.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.