Norges første likestillingsminster?

Støtt denne kvinnen, karer! Riktignok kan man registrere en «temperaturforskjell» i måten likestillingsminister Karita Bekkemellem fremmer henholdsvis kvinners og menns interesser på. Men hun er nøkternt sett mer kjønnsbalansert enn noen statsråd med samme tittel før henne. Hun gjør en jobb også for menns likestilling.

«Temperaturforskjellen» kan man se ved følgende sammenlikning:

Kort etter tiltredelse svarer statsråden (i radio) bekymrede næringslivsmenn som vil stanse ny lov om kvinnekvotering i bedriftsstyrer: Vi leker ikke politikk!

Et drøyt år senere er arenaen en konferanse om mannsforskning (januar 07). Statsråden holder tale og nevner styrking av menns stilling i barnefordeling. «Punchlinen» i denne sammenhengen var imidlertid ikke helt den samme: …og så får vi se om vi får det politiske Norge med på dette…

Men til tross for variasjonene i «temperatur», gjør faktisk Bekkemellem en jobb for menns likestilling. Ved tiltredelse gav hun i et intervju i Dagens næringsliv uttrykk for at menns stilling i forhold til barn bør styrkes. Dette har hun fulgt opp ved å nedsette et barnelovsutvalg med et mandat som indirekte, men klart, trekker i den retning. I tillegg har hun fått gjennomslag for reformer i bidragsordningen som gir større rettferdighet for bidragsbetalere – overveiende menn. Endelig skal nevnes at en stortingsmelding om menn er under arbeid. Vi må tro at dette vil bli til menns fordel.

Det koster samtidig å være den første likestillingsminister som interesserer seg for begge kjønn. Ved Arbeiderpartiets landsmøte ble hun vraket som leder i partiets kvinnestyre. Dette må vi tro et et «internt kvinnespørsmål». Hun ble altså vraket av sine medsøstre. I sommer fremmet en gruppe kvinner fra opposisjonspartiene et forslag om at likestilling skal opphøre som eget saksområde i departementsstrukturen. Forslaget ville bety at Bekkemellem ville miste dette saksområdet. Også her er det «likestillingskvinner» som står bak.

Mye kritisk kan sies om staten som «likestillingsaktør» når en sammenlikner det som gjøres for kvinner og det staten gjør for – og mot – menn. Men vi må støtte denne kvinnen, karer – kvinner gjør det ikke!

Departementets presentasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.