Norge kvoteres

Vi er verdensmestere i likestilling, og vi skal holde den posisjonen, sier en fornøyd, nyslått likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. Like tilfreds er hennes statsrådskollega fra justis, Grete Faremo. Sistnevnte er i likestillingssammenheng kjent for som forsvarsminister å ha kalt verneplikten radikal kvotering av menn, og slik indirekte kalt verneplikt og krigsinnsats et mannlig privilegium. Nå skal hun ha gjennomføringsansvaret for en ny kvoteringslov. Loven skal innføre det såkalte omvendte kvoteringsprinsipp. Omvendt kvotering har man av og til kalt det når det er menn som skal kvoteres inn, f eks i barnehager. Men her dreier det seg om å vende om kvoteringsprinsippet på en mer radikal måte.

Inntil det motsatte er bevist

Enkelt sagt skal nå kvoteringsprinsippet gjelde over alt, med mindre det gjøres unntak. Den nye loven skyver altså både bevisbyrden og byrden med å lage en spesiallov eller søke dispensasjon over på motstanderne av kvotering. Hvis et område, f eks sjåførskoler, ikke har rimelig lik kjønnsfordeling, skal det underrepresenterte kjønn ha fortrinnsrett til alle ledige stillinger fra lovens ikrafttredelse og fram til rimelig likestilling er nådd. Det samme gjelder alle andre yrker. Loven skal tre i kraft eksakt om ett år. Grensene for rimelig lik fordeling er satt til minst 40 prosent og høyst 60 prosent.

Kvotering i blodet

Vi ber om ordet på pressekonferansen og spør: Er ikke dette å gå veldig radikalt til verks? De to statsrådene forsikrer først at de ikke har noe i mot radikale tiltak, men framholder likevel at den nye loven ikke er så radikal som den høres ut. Mange har allerede kvotering i blodet, sier Thorkildsen. Ta f eks priser og utmerkelser. Hvilken jury ville i dag ikke sørge for å ha både en kvinne og en mann blant de tre beste?

Thorkildsen har unektelig et poeng her. Men vi prøver oss da med spørsmålet: Er ikke loven da unødvendig? Det går ikke like bra på alle områder, forklarer statsråden. F eks er det mange foreninger og hobbyer som er veldig skjevt fordelt på kvinner og menn. Skytterlag og jaktklubber har over 90 % menn, sier hun, og Blomsterbindernes landsforbund har aldri hatt et mannlig styremedlem. Vil det være mulig å søke dispensasjon? Ja, men dispensasjoner vil også bli kvotert, svares det. Hvis en forening eller yrkesgruppe vil gjøre unntak til fordel for menn, må neste søker som ønsker det samme, vente til en annen søker har fått innvilget dispensasjon til fordel for kvinner. Slik regner en med å holde antallet dispensasjoner lavt.

Både konge og dronning

For vår del må vi oppgitt konstatere at likestillingshysteriet og det enda verre likhetshysteriet ser ut til å seire nok en gang. Skulle vi ikke like godt gjøre oss ferdige med dette en gang for alle og dele landet? For eksempel kvinner nord for 62. breddegrad og menn i sør! En konge i sør og en dronning i nord – samtidig!

Les også Mannssertifikat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.