Menn øverst og nederst

Vi ser kanskje for oss hjelpepleieren. Hun får gjerne mye oppmerksomhet når det nærmer seg tariffoppgjør og det blir snakk om lavtlønnsyrker. Tunge løft og lav lønn. Lavtlønnsyrker er vel kvinneyrker?

En svensk undersøkelse fra 2003 viser imidlertid at det enkle bildet som går ut på at menn er i høystatusyrker mens kvinner er i lavstatus, ikke stemmer. Undersøkelsen foregikk slik: Tre forskere, Lars Hansen, Pal Orban og Lennart Svensson ved universitetet i Gøteborg, valgte ut 100 yrker som skulle inngå i undersøkelsen. Ved utvalget sikret de variasjon og tok med yrker fra ulike bransjer og samfunnssektorer. Status til yrkene ble bestemt gjennom det som kalles bedømmermetoden. Tre tusen tilfeldige personer vurderte etter en viss framgangsmåte alle yrkene på en skala fra 1 til 9. Et statustall for hvert yrke kunne beregnes ut fra dette. Som en forenkling ble yrkene til slutt delt inn i tre statusgrupper: høystatus, mellomstatus og lavstatus.

Mange kvinner og mest menn på øverste hylle

Undersøkelse viser att i fem av trettitre høystatusyrker utgjør kvinner flertallet. Kvinnenes andel er 80 prosent blant psykologer, blant veterinærer 65 prosent, blant apotekere 63, blant tannleger 58 og blant revisorer 53. I tolv andre høystatusyrker ligger kvinnenes andel mellom 36 og 50 prosent. Kvinnenes prosentvise andel i reklame (artdirector) er 50, blant personalsjefer 50, blant journalister 48, statsråder 47 (også et yrke!), siviløkonomer 43, filmprodusenter 39, programledere på TV 39, skuespillere 44 og blant skattefogder 36.

I de trettitre yrkene med høy status dominerer kvinnene altså i fem, og i tolv andre yrker er kvinnenes andel relativt høy. Menn utgjør flertallet, men kvinneneandelen er ikke ubetydelig.

Mest kvinner i midten

Kvinnene utgjør flertallet i de fleste yrker med mellomstatus. Dette funnet  ovverrasket forskerne. Av trettitre yrker med mellomstatus utgjør kvinnene flertallet i nitten og kjønnsfordelingen er helt jevn i ett. Kvinnenes andel blant kriminalomsorgsarbeidere og gullsmeder er 43 respektive 38 prosent.

Nederst: Også her mange kvinner og mest menn

En del av oppgaven for forskerne har vært å finne ut hva som faktisk er kjønnsfordelingen i de ulike yrkene. De måtte imidlertid gi opp når det gjaldt gatekjøkkenmedarbeider. For de øvrige trettito yrkene i lavstatusgruppen har de funnet fordelingen. Det viser seg da at i tjue av de trettito yrkene med lav status utgjør menn flertallet. Samtlige søppelkjørere er menn. Blant havne- og veiarbeidere og fiskere er det 99 prosent menn, blant togførere, bussførere, vaktmestere og bilreperatører er det 95 prosent menn mens 90 prosent av skogsarbeiderne er menn. Lavere andel, men allikevel en stor majoritet, finnes blant vektere og drosjesjåfører med en prosentvis andel på 84. Blant bønder er det  79 prosent menn, blant bilmontører 77, parkarbeidere 74 og metallarbeidere 73. Når det gjelder bakere og matroser, er om lag to tredjedeler menn, mens blant postbud og billettkontrollører er drøyt halvparten menn. I øvrige tolv yrker i
lavstatusgruppen er det kvinner som utgjør flertallet.

Oppsummert viser undersøkelsen at de typiske kvinneyrkene er mellomstatusyrker. Menn har flertallet både øverst og nederst. Det bør imidlertid presiseres at det som her er målt, er status, og ikke lønn. Det er ikke nødvendigvis fullt sammenfall mellom lønn og status. Faktisk kan det vel se ut som at enkelte tradisjonelt relativt bra lønnede industriyrker, som f eks et gammelt mannsyrke som metallarbeider, overraskende er kommet i lavstatuskategorien. Status for et og samme yrke kan imidlertid endre seg over tid. Undersøkelsen kan tyde på at slike forandringer har funnet sted, og dette påvirker eller reflekterer i så fall også endringer i kjønnenes stilling i samfunnet.

Det er for øvrig heller ikke slik at alt tradisjonelt mannsarbeid med materielle ting nå er flyttet til Kina med den konsekvens at slike yrker er å anse som museale rester med få utøvere her til lands. Industrivarer som produseres i Kina eller annet utland, må fortsatt transporteres og lagres der de skal brukes. Bygninger må bygges der de skal stå, og veier må anlegges der de skal ligge. Arbeidet med disse tingene utføres nå som før stort sett av menn i Norge.

Kilder: Artikkelen bygger på en artikkel i Dagens nyheter 28. februar 2003 skrevet av forsker Pal Orban. Resultatene fra undersøkelsen som det vises til, er senere også rapportert i følgende publikasjoner: 1) Ulfsdotter Eriksson, Ylva: «Yrke, status & genus: en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad», Department of Sociology, Göteborg University, 2006, Serie Göteborg studies in sociology, 29 og 2) Lennart G. Svensson; Ylva Ulfsdotter Eriksson: ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas”, Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 0072-5099 ; nr 140 (rapport 2009)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.