Masculism?

Maskulinist.no planlegger noen nettsøk mot utlandet for å se etter tegn på ”liv”. Første søk er gått til domenet UK. Vi søker etter menn med bevissthet om eget kjønn, og folk som undersøker og påviser ting når det gjelder menns stilling i samfunnet.

Kunnskap om hvordan det tenkes og handles i andre land må også kunne kaste lys over vår egen virksomhet. Nedenfor bringer vi noen nett-funn fra UK, som vi drøfter opp mot våre tanker og erfaringer fra Norge.

Hvilke søkeord?
Masculist viser seg å være et brukbart søkeord. Det gir ca 100 treff, i UK, i kombinasjon med politics eller culture. Ordet masculinist viser seg derimot å være et negativt/kritisk adjektiv, omtrent som ”macho” i hos oss. Enda flere treff, 1200, fikk vi på ”Men’ rights”.

Seriøst
Etter vår erfaring kan det være krevende å ”holde seg seriøs” når man arbeider med kjønn og likestilling fra menns ståsted. Faren for å bli oppfattet som sær er stor. Å bli oppfattet som sær kan også være fristende fordi det likner det å være spesiell, og som sær får du en paradoksal godtagelse fra samfunn/omgivelser: du kan gjerne ytre deg, så lenge du ikke venter å bli tatt alvorlig.

Flere blogger og debattinnlegg vi fant i UK mener vi havner blant dem som ikke klare å holde seg seriøse. En privat blogg (sjhoward.co.uk) og dens artikkel om masculism kan tjene som eksempel.

Vi fant imidlertid også en blogg kalt The Rights of Man. Den viser etter vår mening en god kombinasjon av kritisk våkenhet og appell til et publikum utover det snevre. Om seg selv sier bloggen: This weblog is to aid discussion and comment on male gender discrimination in the UK and the country’s anti-male politically correct culture. It is not anti-women.

Men’s rights og fathers’ rights
Men’s rights og father’s rights nevnes ofte sammen. Menns stilling i forhold til barn i forbindelse med samlivsbrudd synes i UK, som i Norge, å være preget av kraftig intervensjon fra det offentlige, og at menn stilling i forhold til egne barn begrenses. En oversikt finner du på 12 sites in Fathers’ Rights.

Likelønn?
Likelønn reiser spørsmålet om hva som er likt arbeid. The Rights of Man, nevnt ovenfor, hevder at ”There has never been any systematic proof that a women is paid less than a man when she is doing the same job as a man at the same company with the same skill, experience and adding the same economic value.”

Likelønn ikke er bare et spørsmål om lik lønn. Spørsmålet om jobb, lønn og rettferd sett fra menns synsvinkel har vi vært inne på et par ganger på Maskulinist.no. Men debatten ellers, og når det gjelder utredninger/forskning, er vel disse spørsmålene nær 100 % preget av kvinners interesser og perspektiver i Norge.

Gutter i skolen
Gutters fallende skoleprestasjoner er en nylig konstatert realitet, og en bekymring, i Norge. Vi finner det samme i UK. Statistikken er klar, men årsakene er uklare og en synes tilbøyelig til å lete nokså ”nærsynt” etter tiltak som kan avhjelpe problemet. Kanskje dreier det seg, både i UK og i Norge, om forhold på et dypere plan – som menns selvfølelse. Hvor mange signaler møter gutter, som vokser opp i dag, om at de tilhører en mindre viktig gruppe?

En illustrasjon: Jeg sjekket for et par år siden høgskolenes annonser for utdanningstilbud i en tilfeldig avis på en tilfeldig dag innenfor ”sesongen”, det vil si i april måned når elever på videregående søker opptak til høyere utdanning. 15 av annonsene var illustrert. 14 av illustrasjonene viste et bilde av en lovende, ung kvinne. Det 15. bildet gjaldt arkeologistudiet og viste en mannsfigur fra oldtiden!

Er kvinner og menn like?
Mange av våre funn på UK-nettsidene går langt i å insistere på lik behandling av kvinner og menn. Noen kritiserer ”stereotypi”, og insisterer på at også menn skal ses individuelt i enhver sammenheng. Videre er mange opptatt av at menn, like mye som kvinner, skal har rett på behandling, hjelp og støtte av det offentlige.

I lys av dette framstår vi med Maskulinst.no som mer kritisk undersøkende til påstanden om at kvinner og menn er, og på død og liv skal være, like. Vi er åpne for at ulikhet kan være naturlig. Likeverd er mulig (ja, kanskje på sitt beste) uten likhet.

Vi er også på den reserverte siden når det gjelder offentlig støtte. Den self-reliance som ligger i dette kan regnes som en maskulin verdi. Denne verdien unner vi også kvinner å utvikle! Eventuelle kjønnsmessige skjevheter i offentlige ytelser kan rettes opp, ikke bare ved å øke støtten til den gruppen som har minst, men alternativt ved å redusere overfor den andre.

Lenker
Men’s Rights Resources finner du lenker til en del nettsteder.

UK oppsummert
Mannssaken i UK synes preget av mange av de samme problemstillinger som i Norge. Det dreier seg kanskje om fellesvestlige problemer. Når det gjelder omfanget og kvaliteten på blogger, leserinnlegg og nettsteder likner det også på Norge: bildet er broget og det er et stykke vei mellom dem vi syns er gode. Men vi aner noen dimensjoner som de ulike grupperinger og bidragsytere kan ”sorteres” langs.

Neste stopp: US

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.