Kvinnefavorisering på høyt nivå

Nedenstående historie har på ingen måte fått den oppmerksomhet den fortjener, noe som forteller en del om virkelighetsoppfatningen til de ”the chattering classes” her i landet, og hva denne innebærer av evne til å filtrere bort det som ikke passer med rådende dogmer.

Louise Kathrine Dedichen ble i februar 2008 utnevnt til kontreadmiral og sjef for Forsvarets høyskole av daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forsvarsledelsen med daværende forsvarssjef Sverre Diesen i spissen, gikk inn for at sjefen for Luftforsvarets utviklingssenter, Øyvind Kirsebom Strandmann, skulle få jobben. Strandmann klaget utnevnelse inn for Likestillingsombudet, som ikke ga han medhold. Han klaget videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, der han med 3 mot 2 stemmer fikk medhold i at utnevnelsen var i strid med likestillingsloven § 3.

Av vedtaket fremgår det at departementsråden i en særskilt påtegning hadde støttet utnevnelsen av kvinnen som ble utnevnt. Han anså imidlertid ikke hun som den best kvalifiserte søker, men ansa også hun som kvalifisert til den aktuelle stillingen og la vekt på de helt klare politiske føringene om kvinnelige ledere i Forsvaret.

Fra flertallets premisser:

A (Strandmann) har et høyere utdanningsnivå enn C (Dedichen) .. betydelig bredere og mer omfattende kompetansebakgrunn fra ulike nivåer både innen operativ tjeneste og stabstjeneste enn C. … A har også vesentlig mer ledererfaring enn C.

Flertallet mener derfor at departementet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at de to søkernes samlede kvalifikasjoner var tilnærmet like. Dermed er det heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at vilkårene for positiv særbehandling var oppfylt ved utnevnelsen av C.

Mindretallet (professorene Aslak Syse og Hege Skjeie) poengterte at en utnevning av en kvinne på dette gradsnivået i Forsvaret vil ha stor likestillingsmessig betydning.

Nemndas uttalelse i sin helhet finnes her.

Strøm-Erichsens etterfølger i forsvarsministerstolen, Grete Faremo, lar seg ikke påvirke og slår fast at utnevnelsen har stor likestillingsmessig betydning, og at den vil stå ved lag.

Kommentarer er nesten overflødig. Det er ikke hverdagskost at likestillingsapparatet slår fast at en mann er diskriminert. Når det likevel skjer, og med åpenbart god grunn, blir det glatt oversett av de som bestemmer. Sjelden kommer det tydeligere frem at andre hensyn glatt kan ofres når det er snakk om å hjelpe karrierekvinner (intet galt med slike!) frem til de høyeste posisjoner. Saken illustrerer godt hvordan hele samfunnet taper på den form for likestillingspolitikk som råder i kongeriket Norge i dag.

Én kommentar til «Kvinnefavorisering på høyt nivå»

  1. Rettferdigheten har vunnet frem til slutt. Borgarting lagmannsrett har i går slått fast at utnevnelsen av Dedichen ble ansatt i strid med likestillingsloven. Strandmann har fått 700 000 i erstatning og fulle saksomkostninger. Dommen er god og anbefales.

    hilsen Rune Bård Hansen
    Lagdommer i Agder lagmannsrett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.