Kun små lysglimt

Vi kommer igjen tilbake til barne-, likestillings- og familiedepartementets planer om endringer i barneloven. Dette departementet har som kjent politisk ledelse fra Fremskrittspartiet ved statsråd Solveig Horne. FrP sier i sitt program: «ved samlivsbrudd likestilles foreldres plikter og rettigheter». Programposten har, sammen med et liknende punkt i Venstres program, skilt disse to partiene fra andre partier. Vi, og andre menn med oss, har forstått FrP slik at de har villet gjøre noe radikalt med de skjevheter som menn rammes av når forholdet mellom barn og foreldre fastlegges på nytt etter et samlivsbrudd. Endringsforslagene som nå foreligger fra departementet, er imidlertid forsiktige. En foreslår f eks ingen forandringer i Barnelovens § 36, som i dag setter tilnærmet «forbud mot likestilling» for domstolene, det vil si at domstolen ikke tillates å pådømme delt omsorg. Begrunnelsen er at når foreldrene faktisk er i rettssak, er «konfliktnivået» så høyt at delt omsorg uansett ikke er forsvarlig. Tanken bak dette igjen må man lete for å finne, men en finner etter hvert ut at det dreier seg om psykologi. Barn trenger klare autoritetsforhold rundt seg, mener man, og da må de to foreldrene utgjøre enten en harmonisk helhet, eller det må være klart hvem som bestemmer.

En «bivirkning» av denne måte å tenke på er at det ikke nytter for menn å kjempe! Domstolene skiller ikke mellom «konflikt» og «kamp for likestilling». Prøver du deg på «nærkamp» i ditt eget tilfelle, blir du og din eks fort ansett å ha «høyt konfliktnivå» og  følgen er at du som mann kommer desto dårligere ut.

I stedet for å gjøre noe med § 36, foreslår departementet altså å legge inn andre og svakere signaler om likestilling. Et av forslagene går ut på å «nevne» delt omsorg relativt langt fremme i loven. Siden delt omsorg også i dag finnes i loven som noe foreldrene kan avtale, er dette bare å regne som en redaksjonell endring. Et annet forslag går ut på å la delt omsorg gjelde automatisk fra det øyeblikk samlivsbrudd er et faktum og fram til en formell avtale eller dom foreligger. Mange menn vil være glade for en slik forandring. Også i dag står foreldrene riktig nok formelt likt fra det øyeblikk et samlivsbrudd er et faktum og inntil noe annet eventuelt fastsettes, men det nevnte lovforslaget fastsetter «delt omsorg» der det i dag er en «fri sone» (som innenfor et samliv), noe kvinner gjerne har benyttet til å tilta seg rettigheter de ikke har.

Departementet sier i sitt høringsnotat at de «foretrekker» det forslaget som bare er en redaksjonell endring. Å erstatte den «frie sone» med delt omsorg, er noe som kunne hjelpe mange menn, men det betyr også at mer av privatlivet underlegges offentlig regulering. I vår høringsuttalelse (se nedenfor) har vi gått inn for å oppheve «forbudet» mot likestilling i Barnelovens § 36. Vi mener at mange av de «konflikter» som i dag utkjempes i retten er å anse som politiske kamper på mikro-planet. I det øyeblikk en aksepterer dette, er bare én løsning mulig, nemlig likestilling og delt omsorg som hovedregel.

Høringsuttalelse – barneloven – Maskulinist-no (PDF)

Les også: Samlivsbrudd utvilsomt skadelig for barn

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.