Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbigått da han i 2008 søkte en stilling som kontreadmiral i forsvaret, og det i den grad at det var ulovlig. Dette har Borgarting lagmannsrett nå slått fast. Gjeldende lovgivning gir et visst rom for å favorisere kvinner ved ansettelser – og gir dermed rom for diskriminering av menn – men det kan dog ikke gjøres i for sterk grad. Grensen ble her overskredet, og Strandmann får erstatning med 700 000 kr.

Det har vært tre tidligere runder i saken. Først i likestillingsnemnda, hvor Strandmann tapte, deretter vant han i klagenemnda for likestilling. Tredje runde fant sted i tingretten, som frifant staten, men nå altså seier for Strandmann i form av en dom i Borgarting lagmannsrett som er sterk og klar. Imidlertid: det skal vel godt gjøres, men det kan ikke utelukkes, at dommen blir anket og omgjort i Høyesterett. Først om ca to uker vet vi sikkert om resultatet er endelig.

Vi tillater oss imidlertid pr i dag å glede oss over seieren i lagmannsretten. Det gjelder å merke seg at det kan nytte å kjempe. Tok Strandmann en stor risiko da han klagde og siden gikk til rettssak? Ja, vil jeg tro, for hadde han tapt, ville kampen neppe gjort ham populær blant dem som kontrollerer folks karrierer i forsvaret, det være seg politikere eller tjenestemenn. På den annen side hadde han kanskje en saklig sett så sterk sak at alle som kan bedømme hans og konkurrentens kvalifikasjoner, ville oppfatte det slik at her var det kun et spørsmål om diskrimineringen var omfattende, men lovlig, eller rett og slett ulovlig. Jeg kan ikke bedømme dette, men ut fra en gjennomlesning av de to søkernes meritter kan det de ut som at Strandmann i alle fall kunne regne med å bli respektert for sin klage. Det betyr i så fall at det gjenstår desto mer når det gjelder å få gjort noe med det lovmessige, normative og kulturelle grunnlaget for den disfavorisering av menn som i dag finner sted.

Vi gratulerer Strandmann, som her har kjempet sin egen sak og menns sak. Den som nå ligger nede for telling er jo ikke først og fremst hun som fikk jobben Strandmann skulle hatt, kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen. Ansvaret for en ansettelse har dog ikke søkeren. Men hvem? Davæ­rende for­svars­mi­nis­ter i 2008, Anne-Grete Strøm-Erichsen, har selvfølgelig et ansvar, men vi kan også peke på etterfølgeren, Grete Faremo – en profilert kvinnesakskvinne. Som forsvarsminister fastholdt og forsvarte Faremo ansettelsen av Dedichen da klagenemnda for likestilling gav Strandmann medhold. Faremos meritter som kvinnelig forsvarsminister omfatter også en oppfinnsom måte å gå mot menn på: hun kalte menns verneplikt for «radikal kvotering av menn», som om det skulle dreie seg om et privilegium. Arbeiderpartiets kvinner kan vi kanskje si er den politiske aktør som gjennom den aktuelle dommen har fått seg en velfortjent en på sin maktarrogante nese.

Les også:

Kvinnefavorisering på høyt nivå

Menn i forsvaret

Radikal feminisme i forsvaret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.