Hvorfor er midnatt maskulint?

Begrepene femininitet og maskulinintet er sentrale for å forstå menneskene i et kjønnsperspektiv. På Maskulinist.no ser vi det som en oppgave å gi disse begrepene nytt liv etter at kjønnsforskningen lenge har forsøkt å tømme dem for innhold. En innfallsvinkel er grammatikalsk kjønn. Som kjent opererer flere språk, inklusive norsk, med grammatikalsk kjønn på substantiver. Fransk er et av disse spåkene. Ordet for kvinne, la femme, er hunkjønnsord, mens mann, le homme, er hankjønnsord. Grammatikalsk kjønn og lett observerbart biologisk kjønn henger gjerne sammen. Men bortsett fra slike opplagte eksempler – hva kan man finne ut om femininitet og maskulinitet som motpoler i naturen og i det menneskelige ved å undersøke grammatikalsk kjønn?

Margaret à Beckett, adjunct research fellow ved Monash University i Melbourne, Australia, har skrevet doktoravhandling om grammatikalsk kjønn i det franske språk. Hun har blant annet sammenliknet artsbetegnelser på ulike dyr. Fugler som lever farlig, f eks fugler som stuper ned mot sitt bytte, er hankjønnsord, mens fugler som går i flokk og advarer hverandre mot farer, er hunjønnsord, ifølge Beckett. Slik forsøker hun å finne egenskaper som synes å ligge til grunn når en kultur attribuerer kjønn til konkrete og abstrakte fenomener som utgjør substantiver i språket. Hun finner blant annet at fenomener som knyttes til død er hankjønn, mens fenomener som knyttes til liv motsatt er hunkjønn.

Vi får kanskje håpe at når død er maskulint, hvis Beckett har rett, så har det sin opprinnelse i nyttig jakt og ikke i alt menn foretar seg! Fastsetting av femininitet og maskulinitet får fort ideologiske overtoner. De to begrepene er uansett innfløkte, og man kan lett kan gå seg vill i denne materien. Ikke desto mindre mener jeg det er viktig at en forsøker å bruke kilder som kan være relevante for å vinne innsikt i begrepene. Kunnskapsbygging på dette området kan kalles dialektisk. Observasjoner kan kaste lys over begrepene, og begrepene kaster i sin tur lys over virkeligheten rundt oss og i oss. I tillegg definerer de to begrepene hverandre gjensidig.

Videre vil jeg foreslå at alle som interesserer seg for disse begrepene, arbeider ut fra en hypotese om grunnleggende likeverd. Likeverd må være plausibelt som utgangspunkt. Finner du et begrepspar som ikke synes å uttrykke likeverd mellom feminininitet og maskulinitet, kan du vurdere om en alternativ formulering kan beskrive det du har observert eller tenkt, like bra eller bedre. Du kan også tenke gjennom på nytt om din oppfatning av ulikeverd er vel begrunnet. Er f eks død, ved nærmere ettertanke, mindre «riktig» og nødvendig for menneskene enn liv? Vi kan uansett ikke komme bort fra det faktum at alt levende i vår tilværelse peker mot død.

Til begrepet midnatt på fransk knytter det seg en spesiell historikk. Her byr Beckett på spennende refleksjon. Ordet for midnatt på fransk har faktisk skiftet kjønn over tid. I middelalderen var ordet hunkjønn, i dag er det hankjønn. Beckett forklarer dette slik: I middelalderen var midnatt betegnelsen på hele den tiden av døgnet da nattemørket rådde. Folk hadde ikke klokker. Bare sola hadde man til å måle tiden med, og bestemte tidspunkter kunne bare fastslås om dagen, evt ved hjelp av solur. Etter hvert ble klokker tatt i bruk. Midnatt ble da et målbart tidspunkt. Hvorfor skiftet da ordet til hankjønn?  Beckett mener at det punktuale er maskulint, mens kontinuum er feminint.

Jeg vet ikke om Beckett har flere observasjoner som støtter opp under den sistnevnte tanken. Men i vår egen forståelse av femininitet og maskulinitet har vi operert med begrepsparet diffus/klar. I forhold til midnatt kunne man kanskje si at midnatt kl 12 er eksakt og klart, mens midnatt forstått som nattemørket, er diffust.

Margaret à Beckett har neppe rukket å finne all den innsikt som er verd å finne om begrepene femininitet og maskulinitet. Men jeg mener hennes bidrag er interessant. Hennes funn er interessante i seg selv, og hun vil kanskje inspirere til videre forskning. Mer om hennes undersøkelse finner du på vår kilde Australian Broadcast Corporation med videre lenker.

Her på Maskulinist.no vil vi forsette å undersøke begrepsparet femininitet/maskulinitet, men av kapasitetsgrunner begrenset til mer intuitive metoder. Jeg er overbevist om at begrepsparet er egnet til å kaste lys ikke bare over over kvinner og menn, men over den menneskelige tilværelsen i det hele.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.