Det friske kjønn

Menn er det friske kjønn. Fra tid til annen har man sett avisartikler om spesielle, diffuse, kvinnelidelser, men jeg må innrømme det var nytt for meg at kvinner har så mye som 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Eller for å si det på en annen måte: Menn holder seg friske fire av de ti dagene kvinner er syke. Dette står å lese i en artikkel i Aftenposten av Arnstein Mykletun, seniorforsker ved folkehelseinstituttet og  Kjell Vaage, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Kjønnsforskjellen i sykefravær er kanskje i samme størrelsesorden som forskjellen når det gjelder levealder, som er rundt fem år. I levealder er det som kjent kvinnene som holder lengst. Begge forhold har imidlertid den konsekvens at menn finansierer sosialbudsjettet, mens kvinner bruker det. Om man skulle frykte å tilhøre en utryddingstruet art, tør det sistnevnte være et moment som gjør inntrykk på begge våre motparter i samfunnslivet, kvinnene og staten!

Kjønnsforskjellen i sykefravær kan gi grunnlag for videre refleksjoner. Vi kunne reflektere over årsaker, og vi kan reflektere på et overordnet plan over hva en setter fokus på og hvordan en tenker seg å løse kvinners høyere sykefravær og menns kortere levealder. Mitt inntrykk er at sykefravær har stor oppmerksomhet, men da mest av samfunnsøkonomiske grunner, og kjønnsprofilen i diskusjonen er lav til tross for den store forskjellen (jf konklusjonen i Aftenposten). Burde vi heller vente at kvinner skal lære noe av menn? Kort levealder er derimot ikke noe begrep overhodet. Snarere er fokuset på lang levealder med den tiltakende eldrebølgen, og da fortsatt med økonomiske konsekvenser som viktigste side ved saken. At menn lever kortere, er her stilltiende bare en fordel. Denne stillheten burde kanskje menn bryte. Vi skal vel ikke uten videre godta å være samfunnets tålmodige arbeidshester, lik den overordentlig sterke og lojale arbeidshesten Boxer i George Orwells roman ”Animal Farm”. Boxer ble slaktet den dagen han var ferdig med å slepe stein til vindmølleanlegget, gårdens kraftverk, i stedet for å slippes inn på den lovede pensjonisttilværelsens grønne gressganger.

Les også:

Lynkurs i kjønnsbiologi

Lik lønn for ulike kjønn?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.