Verneplikten – et privilegium for menn?

Menn har til nå vært radikalt kvotert inn i forsvaret. En slik uttalelse kom fra forsvarsminister Grete Faremo i oktober 2010. Med denne påstanden kan vi si hun utfordret et stort antall menn, og vi kan legge til at hun utfordret menn kollektivt. Selv om det er bare få menn i Norge i dag som har deltatt aktivt i krig, er plikten til å trene og om nødvdendig utføre krigsinnsats noe som har ligget på menn. Verneplikten har de fleste menn del i. Forsvarsministeren fikk imidlertid svar. Fortsett å lese Verneplikten – et privilegium for menn?

Skoleflink hele livet?

Jeg har lagt merke til to bidrag til kjønnsdebatten fra kvinnehold , som begge tar utgangspunkt i skolen. Begge hyller etter min oppfatning jenters overlegne evne til å være passe flinke og dessuten tilpasningsdyktige på et direkte høyt nivå. Hyllesten synes imidlertid ikke begrenset til jenter og skolelivet. Omtrent de samme egenskapene hylles med tanke på hele livet og dermed berøres ikke bare forholdet mellom jenter og gutter, men også forholdet mellom kvinner og menn. Jeg vet ikke om vi skal se disse bidragene som et uttrykk for voksende selvtillit på kvinners og femininitetens vegne, eller det motsatte: angst for at gutter og menn skal ha større trang enn kvinner til å skille seg ut, og hva som kunne bli konsekvensene av det.

Fortsett å lese Skoleflink hele livet?

Menn øverst og nederst

Vi ser kanskje for oss hjelpepleieren. Hun får gjerne mye oppmerksomhet når det nærmer seg tariffoppgjør og det blir snakk om lavtlønnsyrker. Tunge løft og lav lønn. Lavtlønnsyrker er vel kvinneyrker?

En svensk undersøkelse fra 2003 viser imidlertid at det enkle bildet som går ut på at menn er i høystatusyrker mens kvinner er i lavstatus, ikke stemmer. Fortsett å lese Menn øverst og nederst

Kjønnsubalansen i Norge

Er kvinner undertrykt på noen områder og menn på andre? Mannsforskeren Øystein Gullvåg Holter hevdet dette i et møte hos Likestillingsdirektøren for noen år siden. Det er ikke noen god situasjon som da beskrives, for den ene undertrykkingen opphever jo ikke den andre. Likevel må det være enda verre om det ene eller det annet kjønn også er i underbalanse samlet sett. Fortsett å lese Kjønnsubalansen i Norge

Det sengeliggende kjønn (i Sveits)

Noe fritt oversatt fra tysk videreformidler vi her et synspunkt fra en etter sigende stridbar sveitsisk kvinne. Ifølge Bascha Mika, tidligere redaktør av den sveitsiske avisen Der Tagesanzeiger, er kvinnenes karriereproblem ikke det mytiske «glasstaket» (Glasdecke) , men snarere det myke og komfortable sengeteppet (Bettdecke) som kvinnene ifølge Mika ennå ikke har krøpet fram fra. Dagens kvinner er rett og slett for komfortsøkende og feige til å stille opp i fri konkurranse med menn, sier hun. Fortsett å lese Det sengeliggende kjønn (i Sveits)

BI-rektor ut mot utopiske likelønnsfundamentalister

Tom Colbjørnsen, rektor ved BI, har i Dagens Næringsliv 10. september en artikkel der han argumenterer han for at det er tilnærmet umulig å sammenligne arbeidets verdi i manns- og kvinnejobber på en objektiv måte. ”Skulle man allikevel insistere på å prøve, må kriteriene gjøres stadig mer detaljerte og mangfoldige… Skrekkvisjonen er byråkrater og statlige tilsyn som utrustet med tykke manualer skal fastlegge den «objektive» verdien av et arbeid, Fortsett å lese BI-rektor ut mot utopiske likelønnsfundamentalister

Lik lønn for ulike kjønn?

Lattersalvene har knapt lagt seg etter en TV-serie som har blottstilt kjønnsforskernes dogmatiske insistering – på tross av allmenn erfaring og forskningsbasert kunnskap –  på at alle forskjeller mellom kjønnene er samfunnsskapt, før vi befinner oss midt inne i konfliktfylte lønnsforhandlinger som illustrerer hvordan kjønnsforskernes grunnleggende teser gjennomsyrer forståelsen av kjønn i samfunnet. Fortsett å lese Lik lønn for ulike kjønn?