BIG

Vi har besøkt nettstedet Mensstuff.org i USA. Nettstedet imponerer med sin størrelse. Her kan man bl a finne referanser til 3500 bøker om mannsspørsmål. De oppgir 100 000 sidetreff pr dag.

Temamessig dekker nettstedet bl a følgende:

men’s rights, mythopoetic, pro-feminist, recovery, re-evaluation counseling, spiritual … positive change in male roles and relationships including abuse, aging, circumcision, divorce, fathers, health, kidstuff, mid-life, multicultural, prostate cancer, relationship, sexuality, testicular cancer, violence, work, etc.

Leter du etter stoff om et spesielt «mansspørsmål», finner du ganske sikkert noe nyttig på Mensstuff. Men etter vår oppfatning framstår nettstedet som litt profilløst. Du finner noe for enhver smak. Informasjon er sammenvevd med meninger. En tendens i retning amerikansk venstreside kan imidlertid ses. Nettstedet legger liten vekt på kommentarer til dagsaktuelle spørsmål, og framstår som en rikholdig referanseliste og håndbok for menn, inndelt i undertemaer. Grafikk/utseende er ekstremt enkelt.

Privat tiltak
Mensstuff har eksistert i 12 år og drives av «The National Men’s Resource Center». Styret består av tre personer hvorav to har vært med fra starten. Men nettstedet har hele 65 spaltister. Tiltaket er privat og de sier nei takk til annonser. Mensstuff drives på frivillig grunnlag, men presidenten, Gordon Clay, lever f eks av å lage workshops for menn. Nettstedet har inntekter av boksalg.

Samfunnet undertrykker
Mensstuff har en «positon statement» hvor de bl a skriver:

Men are oppressed by society, and not by women and children. Women are oppressed by society, with men set-up to carry out that oppression.

De sier altså kategorisk at det er «samfunnet», og bare samfunnet, som er undertrykkeren.

Erklæringen fortsetter :

Women and men must expect the absolute best of each other at all times and not settle for any limitations on their own or on each other’s abilities. Complete freedom from hurt and oppression is the birthright of both women and men.

For vår del ser vi annerledes på dette. Kvinner kan være menns motstandere. Både ledende kvinner, kvinnemiljøer og og et ubestemt antall enkeltkvinner står i visse spørsmål for ting vi vil bekjempe, og motsatt bekjemper de ting som vi er for. For eksempel opprettholdes dagens barnefordeling ikke bare av «samfunnet», men av kvinner som tjener på dagens forhold. I kampen for menns stilling i forhold til egne barn må selvsagt samfunnets regler og normer endres. Men vi må også innse at blant kvinner i de tusen hjem finnes et ukjent antall som opptrer egoistisk og egenrådig. Disse er blant våre motstandere i en politisk og kulturell kamp.

Også i arbeidslivet finnes det spørsmål menn kan ha behov for å kjempe for, og motstanderen er da ikke bare «arbeidslivet», men … vel, en av de tidlige oppgavene er nettopp å identifisere hvilke motkrefter vi kan/må forholde oss til. Aktuelle kandidater i arbeidslivet kan være et ensidig diskrimineringsombud og et ditto likestillingsdepartement. Men vi kan også snakke om et eliteskikt av kvinner som, for å sette det på spissen, drar fordel av en sympati for kvinnelige hjelpepleieres lønnskrav når de selv er ute etter styreverv.

Når dette er sagt, skal vi gjerne slutte oss til Mensstuffs ønske om fred og harmoni mellom kjønnene. Kvinner og menn er grunnleggende sett selvfølgelig er tjent med hverandre, og med å holde rimelig fred. I visse spørsmål mener vi endog at kvinner og menn kan være allierte ( f eks mot offentlig dominans og mot «kjønnsløshet» i samfunnskulturen).

Aktivisme
Mensstuff oppfordrer lesere til å være aktive på menns vegne. De foreslår at du skriver leserinnlegg i ulike publikasjoner. De foreslår å skrive til næringsdrivende og annonsører som gir et feilaktig og nedvurderende bilde av menn. Skriv brev til din senator! USA framstår her som en mer mangfoldig politisk og kulturell arena enn Norge. Hos oss går etter vår erfaring all oppmerksomhet i èn retning – nemlig mot staten. Forsøker du å ta opp et anliggende rettet mot noen andre, f eks i et avisinnlegg, er staten uansett til stede i lesernes bevissthet. Kunne problemet voldtekt diskuteres direkte mellom kvinner og menn i Norge? Nei, ikke uten justisministeren som «midtpunkt»!

Farssak
Søk på ordet custody (omsorg i barnefordeling) gir forbausende få treff. Vi finner imidlertid noen spaltister som berører temaet. En av dem gir en grunnleggende innføring i «Parent alienation Syndrome». En annen gir en argumentliste for delt omsorg som slett ikke er dum.

Vi må inrømme det tok litt tid før vi skjønte hva sidene Women in Racing (motorsport) hadde på Menssstuff å gjøre, og merkelig nok under temaet fedre. Så kom lyset! Portrettene av kvinner med hestekrefter skal brukes av fedre som vil inspirere sine døtre til maskulinitet! Nødvendig i mange tilfeller, ønskelig i flere og ikke grunnleggende til hinder for femininitet.

Helse
Om treffene på «custody» er få, dekningen av menns helse desto mer omfattende. Prostatakreft og testikkelkreft har f eks egne sider.

Mot «kjønnsstereotypier»
Mennsstuff er mot kjønnsstereotypier. President og grunnlegger, Gordon Clay, sier om menn:

«Man’s inherent nature ts to be curious, gentle, intimate, responsible, enthusiastic, sensual, tolerant, courageous, honest, vulnerable, affectionate, proud, spiritual, committed, wild, nurturing, peaceful, helpful, intense, compassionate, happy and to fully and safely express all emotions. When will we stop training him to be otherwise?»

Denne lista drar vi kjensel på. Den minner om det som i mannsforskningen kalles «masculinities». I mannsforskningen har en lenge brukt flertallsformen om det maskuline. Tanken er at det maskuline er nesten like mangfoldig som kloden er variert. Høyt oppe på mannsforskningens lange liste finner en gjerne typisk feminine egenskaper som f eks omsorg. For mannsforskningen synes det nesten viktigst at menn kan være feminine. Men skal alt en eller annen mann har gjort, en eller annen gang, regnes som maskulint? Nei, mer konstruktivt må det etter vår mening være å skille mellom maskulint og feminint som stabile begreper med et visst tradisjonelt innhold på den ene siden, og dagens konkrete kvinner og menn som knyttes løsere til disse begrepene, på den andre. Se våre temasider om menn og maskulinitet.

Tilbake til Mennsstuff konstaterer vi altså at nettstedet følger mannsforskningens kjønnstenking hvor en er så opptatt av å vrake «kjønnsstereotypier» at også kjønn også står i fare for å bli vraket. For vår del er vi mot rigide stereotypier, men for kjønn.

Mensstuff oppsummert
Mensstuff.org imponerer med størrelsen og stabiliteten over tid. Nettstedet er en ressurs! Men evnen til å skape bedre kjønnsrelasjoner synes begrenset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.