Delt omsorg betyr ikke 50/50

En forbløffende sammenstilling av utsagn på Aftenpostens førsteside 3. januar: Først påpekes det en sterk økning av antallet rettslige tvister om barnet. Så følger pedagogikkprofessor Ulvunds utsagn om at en hovedregel om delt bosted vil øke konfliktnivået. Så en bør ikke foreta noen endringer? Kan en da regne med at konfliktene demper seg? Fortsett å lese Delt omsorg betyr ikke 50/50

«Pen søker trygg» – En kjønnsforsker speilvender perspektivet

Preben Z Møller – sosiolog og kjønnsforsker – har fått utgitt en bok på Kagge forlag med en tilnærming til kjønnsspørsmål forskjellig fra det aller meste som publiseres om temaet her i landet. Fortsett å lese «Pen søker trygg» – En kjønnsforsker speilvender perspektivet

Is There Anything Good About Men?

I en tale til et møte American Psychological Association i San Francisco 24. august i år presenterer professor Roy F. Baumeister noen betraktninger om forholdet mellom kjønnene som vi finner svært interessante og relevante for det perspektiv maskulinist.no prøver å formidle. Innledningsvis sier han at ideen om at menn og kvinner i bunn og grunn er fiender er en uheldig del av den feministiske arv. Videre: Fortsett å lese Is There Anything Good About Men?

Okkultisme og kjønnsforskjeller

En kronikk i Aftenposten 19. august gir et interessant à propos til Märtha Louises engleskole. Forfatterne fremlegger resultatene av omfattende internasjonale undersøkelser om ”folks forhold til fenomener i grenselandet mellom det okkulte og det man vanligvis oppfatter som rasjonelt og vitenskapelig.” Det viser seg at det på dette området er slående forskjeller mellom kjønnene. Fortsett å lese Okkultisme og kjønnsforskjeller

Den sammensatte familievolden

Aftenposten tar på lederplass 15.november opp det samfunnsproblem som vold i familien utgjør for de barn som rammes. Det er det god grunn til. En praksis som fast forsvarer i Oslo tingrett gir jevnlig rystende innblikk i hva dette kan innebære. Dette ståsted gjør det dessuten umulig ikke å se en sammenheng med innvandring og kulturell tilhørighet, Fortsett å lese Den sammensatte familievolden