Barneloven skal forandres

Barneloven er kanskje menns viktigste likestillingsanliggende. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå fremmet en proposisjon om forandringer i barneloven. Gjennom en årrekke har menn kunnet knytte et lite håp til Fremskrittspartiets klare programpunkt om likestilt foreldreskap, også etter et samlivsbrudd. Foruten Venstre har FrP vært alene om dette. Nå ser vi hva regjeringsskiftet … Fortsett å lese Barneloven skal forandres

Menn blir mer sett – på

Fra nordisk konferanse om menn og likestilling 31/5-1/6-2012. De som i forbindelse med forskning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, trenger ikke lenger forklare hvorfor menn. Denne forandringen, som er skjedd gradvis, kan merkes på konferanser, som den nordiske om menn og likestilling, som ble holdt på Universitetet i Oslo i månedsskiftet … Fortsett å lese Menn blir mer sett – på

Korrekthet, og atter korrekthet

Hva er feil med denne kåringen: Redd Barnas kårer Norge til beste land i verden for mødre. Dette kunne vært en oppgave på sosiallinjen på videregående skole. Elevene ville få utdelt Dagbladets artikkel om kåringen, og oppgaven lyder: Finn en feil! Hvis skolen var hundre prosent politisk korrekt, ville dyktige elever finne svaret: