Tre kvinner

De tre kvin­ne­ne Leymah Gbowee,  Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf (fra venst­re mot høy­re) har fått freds­pri­sen. Vi gra­tu­le­rer! Vi håper sam­ti­dig at kvin­ner i Norge for­står at pri­sen ikke nød­ven­dig­vis er til dem.

Individuelle vin­ne­re av nobels freds­pris tar gjer­ne med seg fle­re når de hol­der sin nobel­tale og tak­ker for pri­sen. Andre står også bak det arbei­det de får pri­sen for. I noen til­fel­ler deles pri­sen mel­lom en per­son og den insti­tu­sjon han eller hun har stått i spis­sen for. Nobelkomiteen kan også gi en begrun­nel­se som peker i ret­ning av en grup­pe eller en hel beve­gel­se av men­nes­ker som de øns­ker å ære. Det kan f eks være en beve­gel­se for men­neske­ret­tig­he­ter eller en beve­gel­se for fred og for­soning. Mange kvin­ner har fått pri­sen de sene­re år, og det­te har tro­lig vært et poeng for komi­te­en. Finnes det en inter­na­sjo­nal kvinne­be­ve­gel­se? Ja, vi mener vi kan se en tendens til at ver­dens kvin­ner ses som èn grup­pe. Historisk kan det­te ha en viss beret­ti­gel­se. Men opp mot det­te bil­det vil vi hev­de at kvin­ner i Norge i dag har lite fel­les med de tre pris­vin­ner­ne. Norge lik­ner ikke Liberia og Jemen. Kampen for fri­het og mot under­tryk­king har sam­men­heng med kjønn, men sam­men­hen­gen er ulik fra land til land. Vi skal hel­ler ikke ta det for gitt at den ster­kes­te under­tryk­kin­gen i et sam­funn all­tid er mot kvin­ner.

Vi gra­tu­le­rer igjen Leymah Gbowee,  Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf!

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.