Voldtektsanklage avvist

I Tyskland har det i mer enn et år ver­sert en vold­tekts­sak for ret­ten. Saken har fått stor opp­merk­som­het for­di til­tal­te i saken, Jörg Kachelmann, er kjent fra TV. I dag mor­ges stod folk i kø i håp om å kom­me inn i retts­sa­len i Mannheim hvor dom skul­le avsies. Ikke minst var det man­ge menn som vil­le høre med egne ører om de lev­de i en retts­stat, eller om de når som helst kun­ne bli dømt for vold­tekt Fortsett å lese Voldtektsanklage avvist