Norton blokkerer kritikk

Visste du at anti­vi­rus­pro­gram­met Norton, kan­skje ver­dens mest bruk­te, blok­ke­rer enkel­te nett­ste­der for­di de inne­hol­der femi­nisme­kri­tikk?

Fra før viss­te vi at folk som er kri­tis­ke til dagens for­stå­el­se av like­stil­ling og til­hø­ren­de poli­tikk, møter vans­ke­lig­he­ter. Sosiolog og skri­bent Kjetil Rolness for­tel­ler imid­ler­tid om Nortons blok­ke­ring,  om nye til­tak som plan­leg­ges for å begren­se kri­tikk av gjel­den­de kjønns­re­gi­me og at vår “kol­le­ga” i Sverige, Pelle Billings blogg, trek­ker seg fra offent­lig debatt. Det synes å bli ver­re — og vans­ke­lig var det fra før.  Tar vi det kun med fat­ning — eller hva er alter­na­ti­ve­ne? Les Rolness’ artik­kel, og kom gjer­ne med din reak­sjon.

Les også: Aggressiv femi­nis­me med Reform som log­ren­de pådri­ver

Én kommentar til «Norton blokkerer kritikk»

  1. Hi,

    Just to let you know that maskulinist.no is now on Norton’s “hate” list and the­re­fore now blocked to many peop­le.

    Send me an email if you want more info on how to com­bat this. By the way your email address doesn’t work!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.