Maskulin ledelse

Maskuline kva­li­te­ter som rett­ferd og respekt skal være blant de fire mest etter­spur­te egen­ska­per når folk vur­de­rer en leder, viser en ame­ri­kansk under­sø­kel­se som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refe­re­rer i en kro­nikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egen­ska­per som etter­spør­res er ærlig­het og til­lit. 

Jeg er litt over­ras­ket over at mas­ku­li­ne kva­li­te­ter, og hva man kan kal­le en kon­ser­va­tiv dyd som ærlig­het, synes å stå så sterkt. Jeg vil­le rik­tig nok vært mer over­ras­ket om en norsk under­sø­kel­se vis­te det sam­me. Men det­te glim­tet fra utlan­det gir håp om at nors­ke med­ar­bei­de­re i de tusen kon­to­rer kan­skje hel­ler ikke uni­sont øns­ker en femi­ni­ni­se­ring av arbeids­li­vet

Hopland åpner for øvrig sin kro­nikk med besk kri­tikk av nylig påtrop­pet parti­le­der Audun Lysbakken. Som kjent måt­te Lysbakken gå av som stats­råd få dager før han ble valgt til parti­le­der. Hvor raskt kan en leder gå fra ydmyk­het når man har ansva­ret for en feil, til å rei­se seg igjen? Og hvem bestem­mer OM og når tiden for  ydmyk­het er over? Jeg støt­ter Hopland på at det­te gene­relt er rele­van­te spørs­mål. Altfor ofte ser vi lede­re som etter et kort øyb­likk som flat­lig­gen­de rei­ser seg, og litt for auto­ma­tisk går en vide­re til applaus. Men har Hopland tenkt på at Lysbakken i det­te til­fel­le ikke kun­ne bestem­me tids­punk­tet for påtrop­ping som parti­le­der? Dato for lands­mø­tet var fast­satt før han måt­te gå av som stats­råd. Kanskje kun­ne Lysbakken i det­te til­fel­let ikke unn­gå en ellers alt for has­tig over­gang fra ydmyk, fal­len stats­råd til nød­ven­dig opti­mis­me som nyvalgt parti­le­der.

Dette innlegget ble publisert i Jobb, Lenkeartikkel. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.