Kvinnekampens fuglesang

I for­ri­ge uke pre­sen­ter­te nett­ste­det Forskning.no en opp­føl­ger til sin føl­je­tong “ukens fugl”, den­ne gan­gen svart­hvit flue­sna­pper. Det antas at nevn­te fugl er lyk­ke­lig uvi­ten­de om hva Forskning.no kan for­tel­le om for­dums kvinne­kamp i eget reir:.

På 1970-tal­let, da kvinne­kam­pen var på sitt hetes­te, ble det i like­stil­lin­gens navn ved­tatt å end­re nav­net på svart­hvit flue­sna­pper til hage­flue­sna­pper. Årsaken var at nav­net bare beskrev hvor­dan han­nen så ut

Slikt kun­ne natur­lig­vis ikke gå upå­ak­tet hen! Selv zoo­lo­gi­en kan inji­se­res med en god dose kvin­ne- og kjønns­kamp. Samtidig er det inter­es­sant å mer­ke seg at Norsk orni­to­lo­gisk for­ening de facto gikk inn for end­rin­gen, men:

Dette slo ikke an blant van­lig folk, og navne­ko­mi­te­en til Norsk orni­to­lo­gisk for­ening måt­te bite i det sure eplet og gå til­ba­ke til det opp­rin­ne­li­ge nav­net svart­hvit flue­sna­pper

Les artik­ke­len på Forskning.no

Navneendring er alt­så ikke uten vide­re upro­ble­ma­tisk. Forsøket sier natur­lig­vis en del om gjel­den­de kjønn­skli­ma på 70-tal­let og hvor lett det er å la seg påvir­ke og rive med når pres­set er til­strek­ke­lig og kor­rekt plas­sert. Symbolikken i en slik til­syne­la­ten­de ube­ty­de­lig end­ring er imid­ler­tid kraft­full alli­ke­vel: et lite skritt for orni­to­lo­gi­en, et kvante­sprang for kvinne­sa­ken!

Eksempelet under­hol­der meg ikke så rent lite, nett­opp for­di inn­sla­get av komikk er ufri­vil­lig i sin høyst alvor­li­ge inten­sjon. Desperat søken vil med tvin­gen­de nød­ven­dig­het føre til svuls­ti­ge utfall.

Én kommentar til «Kvinnekampens fuglesang»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.