Kultur

På des­se side­ne vil vi omta­la kul­tu­rel­le utrykk som har rele­vans til kjønns­iden­ti­tet og kjønns­rol­ler.  Spissformulert kan ein seia at med­an den reson­ne­ran­de artik­ke­len appel­le­rar til tan­ken, appel­le­rar det kunst­nar­le­ge uttryk­ket til kjens­le­ne.  Når kom­pli­ser­te tema skal drøf­tast, kan ein opp­le­va at ein ana­ly­tisk fram­stil­ling ikkje mak­tar å få fram essen­sen i saks­kom­plek­set.  Med ei kunst­nar­leg fram­stil­ling kan der­imot hei­le saks­kom­plek­set for­mid­la i til dømes eit vers, eit bile­te eller til og med musi­kalsk.

Tar ein til dømes omgre­pet ”mas­ku­li­ni­tet”, vil ein defi­ni­sjon ikkje nød­ven­dig­vis vera ful­lest­gje­ran­de.  Her kan ein lett sjå at eit kunst­nar­leg uttrykk kan vera vel så opp­ly­san­de.  Tankane går til ord­ta­ket som sei­er at eit bile­te kan seia meir enn tusen ord.

Anbefalte artik­ler:

Alle artik­ler i kate­go­ri­en Kultur

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.