Jakten på mannlighet

Kommentar til den pris­be­løn­te fil­men Gutten med syk­ke­len av de bel­gis­ke regis­sør­brød­re­ne Jean-Pierre og Luc Dardenne. 

Den 12-åri­ge gut­ten og hoved­per­son i den­ne fil­men har en prakt­full fos­ter­mor. Hvor moren er vites ikke. Men hvor­dan skal gut­ten lære hva det vil si å være mann? Gutten jak­ter vilt etter noe mann­lig. Han raser rundt på syk­ke­len, som for øvrig sta­dig for­sø­kes tatt fra ham. Tilbudet på mann­lig­het i hans omgi­vel­ser er lite, men i rekke­føl­ge etter vik­tig­het lærer han like­vel noe av:

1) En 18-årig gjen­g­le­der, som svik­ter gut­ten og red­der seg selv når det blir hett.

2) Faren, som svik­ter gut­ten kon­ti­nu­er­lig, men som kan­skje ikke kan bed­re. Dog svik­ter han bare over­fla­disk, ikke dypt, når det blir hett.

3) Naboguttens far, som sam­men med sin sønn blir syk­kel­gut­tens rans­of­fer, men som stil­ler opp til retts­lig for­soning etter ranet. Han svik­ter imid­ler­tid når det kre­ves noe mer enn å være for­son­lig offer. Han svik­ter gut­ten med syk­ke­len, uten at han får vite om det, men sin egen sønn svik­ter han dypt og søn­nen får vite det.

Fostermorens kjæ­res­te får null poeng og kom­mer ikke på lis­ten. Denne man­nen kan gut­ten ikke lære noe som helst av, og gut­ten avvi­ser ham også instink­tivt : gut­ten vil ikke en gang kjø­re i sam­me vogn som ham på tivo­li. Denne man­nen mang­ler enhver robust­het i møte med en søken­de 12-åring, og sva­rer på hans utford­rin­ger med prin­sipp­ryt­te­ri. Fostermoren kan gut­ten hel­ler ikke lære å være mann av. Til tross for vis­se bars­ke fer­dig­he­ter er hun abso­lutt kvin­ne.  Mannstilbudet til vår hoved­per­son er alt­så rett og slett elen­dig. Men det hol­der! Det er håp for den­ne gut­ten for­di han vet inder­lig vel hva han tren­ger, og jak­ter ustop­pe­lig på det.

Oslokinos omta­le

Aftenpostens anmel­del­se (ter­ning­kast 5)

Dette innlegget ble publisert i Barn og foreldreskap, Kultur. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.