Femininisert arbeidsliv?

Steve Jobs lyk­tes med sitt Apple i USA, men vil­le han møtt veg­gen om han had­de prøvd det sam­me i Norge? Er Norge lite åpent for krea­ti­ve indi­vi­der?

Vi mener det bør være en balan­se mel­lom indi­vi­dua­li­tet og kol­lek­ti­vi­tet i et sam­funn. Dette for­hol­det kan ses som et aspekt ved for­hol­det maskulinitet/femininitet.

Rektor på BI, Tom Colbjørnsen mener at team­ar­beid i bedrif­te­ne hem­mer med­ar­bei­der­nes krea­ti­vi­tet. Han tar til orde for indi­vi­dets renne­san­se. En forsk­nings­le­der fra Arbeidsforskningsinstituttet går inn for det mot­sat­te. Hør hvor­dan de utdy­per sine syn på norsk arbeids- og nærings­liv i NRKs pro­gram Ekko 26/10.

Arbeidsforskninginstituttet hus­ker vi ellers fra NRK-pro­gram­met Hjernevask sendt vår­en 2010. Den gan­gen ble vi ikke impo­nert.  Andre får døm­me selv, men etter vår opp­fat­ning fram­står de som pre­get av ideo­lo­gisk sne­ver­het. I ste­det for å for­tel­le hva de har fun­net ut om vir­ke­lig­he­ten, for­tel­ler de den­ne gan­gen om ”vårt per­spek­tiv på inno­va­sjon og nyskap­ning” og om hvor­dan “vi ori­en­te­rer  vår forsk­ning”. Hvis de leter etter for­de­ler ved kol­lek­ti­vi­tet, fin­ner de sik­kert noe som er sant. Men mer inter­es­sant vil­le deres forsk­ning vært om den var mer åpen.

Dette innlegget ble publisert i Jobb, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.