Familie

Familie er vik­tig for menn. Familie er vik­tig i seg selv, og gir inspi­ra­sjon til inn­sats i sam­fun­net. Menn tar ansvar, i dag også “internt” i fami­li­en, og gjør krav på inn­fly­tel­se (makt).

Spørsmålet om vold i nære rela­sjo­ner har hatt atskil­lig opp­merk­som­het de sene­re år. Temaet er vik­tig for­di over alt hvor menn og kvin­ner møtes, og sær­lig der­som det drei­er seg om mot­set­nin­ger eller kon­flikt, inn­går spørs­må­let om vold i “bak­tep­pet”. Illegitim utøvel­se av vold er dypt kren­ken­de for dem som ram­mes. Vold er en form for makt. Men det fin­nes and­re for­mer for makt, også i nære rela­sjo­ner. En kan f eks snak­ke om psy­kisk makt og ideo­lo­gisk makt. En kan også snak­ke om ver­ba­le kren­kel­ser, løgn og mani­pu­la­sjon. Vold er for­fer­de­lig for dem som ram­mes og sam­fun­net rea­ge­rer med avsky mot utøve­ren. Men nett­opp der­for er falsk beskyld­ning og over­dri­vel­se også for­fer­de­lig.

Anbefalte artik­ler:

Alle artik­ler i kate­go­ri­en Familie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.