Kategoriarkiv: Uplassert

Svensk om mannen

Jeg var en tur i Sverige nylig og foran en avis­kiosk falt blik­ket på over­skrif­ten Män, så fun­kar de — Mannspanelets 340 svar. Jeg kjøp­te det aktu­el­le maga­si­net og håpet å fin­ne noe som var inter­es­sant, og kan­skje hyg­ge­lig, å lese. Jeg opp­da­get … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | 1 kommentar

Maskulinist.no på lesebrett i sommer

For deg med lese­brett og ustan­se­lig trang til å lese, til­bys en utvalgt sam­ling på ti artik­ler fra Maskulinist.no i ebok-for­­mat, via tje­nes­ten Readlists.com. Fiffig når du sit­ter på toget, lig­ger på stran­da eller når reg­net pøser ned uten­for vin­du­et. Eller som … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Sommerhilsen

Du er kan­skje en av våre ca ett tusen fas­te lese­re? Takk for at du leser Maskulinist.no! Det er i dag van­lig å tak­ke sitt pub­li­kum. Men er det noe å tak­ke for?

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Maskulinist.no på Twitter

Følg Maskulinist.no på Twitter — om hva som brem­ser menn, og det som gir oss fart! Følg @MaskulinistNor

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Distanserte lesere?

Som kjent for noen av dere, gjen­nom­før­te Maskulinist.no en leser­un­der­sø­kel­se rundt måneds­skif­tet januar/februar. Det kom svar fra bare fem pro­sent av de som iføl­ge vår sta­ti­stikk bru­ker nett­ste­det mye. At bare få går inn på den kon­tak­ten som en leser­un­der­sø­kel­se … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Lytteplikt for folk med makt

Mange utta­ler seg for tiden på veg­ne av sam­fun­net. Jeg vil imid­ler­tid kom­me med et indi­vi­du­elt bidrag og slut­ter meg ikke fullt ut til det som synes å være den almin­ne­li­ge reak­sjon etter 22/7. At mak­ten lyt­ter, mener jeg er like … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Vi vil vise respekt ...

... for tapet av men­neske­liv og lidel­se­ne bom­ben i regje­rings­kvar­ta­let og mas­sa­kren på Utøya har påført ofre­ne, and­re berør­te, lan­det og ver­dens­sam­fun­net. Det vil ta tid før vi fullt ut kla­rer å ta inn over oss det som er skjedd. Vi sen­der … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Finansiering av Maskulinist.no

Fra fas­te lese­re ber vi om et støtte­be­løp på 200 kr pr år som et ”abon­ne­ment”. Bruk dona­sjons­kna­ppen!

Skrevet i Uplassert | 2 kommentarer

Ny Maskulinist.no

Velkommen til ny ver­sjon av maskulinist.no! Vi er gla­de for at nett­ste­det nå kom­mer i en inn­pak­ning som gjør inn­hol­det lett til­gjen­ge­lig.

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar