Når gutta skal få være med og snakke om likestilling

Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet har i all still­het etab­lert et ”manns­pa­nel” som visst­nok skal bidra med manns­per­spek­tiv på like­stil­lings­po­li­tik­ken. Fortsett å lese Når gut­ta skal få være med og snak­ke om like­stil­ling

VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne forsvarer maskulinitet

Hva er mas­ku­li­ni­tet? Blant annet kan vi si at hie­rar­ki er mas­ku­lint.

Et nok­så dis­ku­ta­belt eksem­pel på at kvin­ner for­sva­rer noe mas­ku­lint blir da tid­li­ge­re LO-leder Gerd-Liv Vallas hånd­te­ring av Yssen-saken. Fortsett å lese VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne for­sva­rer mas­ku­li­ni­tet