Kategoriarkiv: Familie

Mann, kvin­ne og barn som lever i fami­lie. Samlivsbrudd, men ikke barne­for­de­ling.

Fra starthjelp til kontroll

Da ”fedre­kvo­ten” på fire uker ble inn­ført i 1993 var det et friskt og dris­tig ini­tia­tiv. Men for­sla­get om 14 ukers “obli­ga­to­risk” fød­sels­per­mi­sjon for menn er ingen gave. Les vide­re

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar

Samlivsbrudd utvilsomt skadelig for barn

Amerikanske pro­fes­sor Paul R Amato slår kaldt vann i blo­det på dem som har hørt at skils­mis­se i seg selv ikke skal være ska­de­lig for barn. Les om hans fore­les­ning i Oslo. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie | Legg igjen en kommentar

Likestilling på amerikansk

Noen får det til. Kvinnen skal gå på jobb, man­nen skal være hjem­me med sped­bar­net og hun over­rek­ker ham HUSKELISTA.  Gently but deli­be­rate­ly, he rip­ped the paper squa­re in half and crum­bled the pie­ces into a ball.

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Om ekteskapet forsvinner..

Vi har en debatt om ekte­skaps­lo­ven. På for­bløf­fen­de kort tid har vi fått et for­slag til for­and­ring av ekte­ska­pet som var uten­ke­lig for få år siden. Særlig for­bløf­fen­de er tan­ken om at menn skal kun­ne gif­te seg med menn og kvin­ner med kvin­ner. Angår det­te hete­ro­fi­le? Les vide­re

Skrevet i Familie, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Den sammensatte familievolden

Problemet er sam­men­satt, sier Aftenposten, hvor­et­ter det straks slås fast en enkel for­kla­ring: Det er menn som slår. Svar til Aftenposten. Les vide­re

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar

Når TO elsker barna

Når et nytt men­nes­ke kom­mer til ver­den, fin­nes det tre til å iva­re­ta bar­net: moren, faren og sam­fun­net v/staten. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie | Legg igjen en kommentar

Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?

Tall tyder på at rundt 5 % av befolk­nin­gen utset­tes for vold fra ektefelle/samboer. Forekomsten er omtrent den sam­me for beg­ge kjønn, men ande­len grov vold innen­for de 5% er vesent­lig høy­ere for kvin­ner. Etnisitet/kultur synes i høy grad å spil­le inn. Les vide­re

Skrevet i Familie | 2 kommentarer