Kategoriarkiv: Diskusjonsklima og sensur

Om det kul­tu­rel­le og sam­funns­mes­si­ge “kli­ma” som omgir de pro­blem­stil­lin­ger som rei­ses på det­te nett­sted, det vil si ut fra menns erfa­rin­ger og per­spek­tiv.

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det nors­ke for­sva­ret poli­ti­sert? Et ømtå­lig spørs­mål, for (forsvars-)politikk er greit, mens poli­ti­se­ring av et lands for­svar er noe annet. Det sist­nevn­te for­bin­der vi med land vi nødig vil sam­men­lik­ne oss med. Debatten om kjønn og kvo­te­ring i for­sva­ret avslut­tes … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Jobb | Legg igjen en kommentar

Kjønnsradikalisme

Per Kristian Dotterud, tid­li­ge­re leder av REFORM, tar avstand fra både radi­ka­le femi­nis­ter og radi­ka­le mas­ku­li­nis­ter. Men hva er egent­lig kjønns­ra­di­ka­lis­me? Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Slutt på selvfølgelig sannhet?

Mannsdebatten, satt gang av fors­ker Runar Døving gjen­nom kro­nikk i Aftenposten, har vært liv­lig, og vi del­tar. Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur | Legg igjen en kommentar