Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det norske forsvaret politisert? Et ømtålig spørsmål, for (forsvars-)politikk er greit, mens politisering av et lands forsvar er noe annet. Det sistnevnte forbinder vi med land vi nødig vil sammenlikne oss med. Debatten om kjønn og kvotering i forsvaret avsluttes med denne artikkelen som opprinnelig er publisert i Offisersbladet nr 7, 2011, og gjengis (noe forkortet) med tillatelse fra forfatteren, som er kaptein i hæren.

Fortsett å lese Radikal feminisme i Forsvaret

Kjønnsradikalisme

Per Kristian Dotterud, tidligere leder av REFORM (statlig senter for menn) tar i en kronikk i Dagbladet 10/11 avstand fra både radikale feminister og radikale maskulinister. Sistnevnte er ifølge Dotterud ute på ”hevntokt”.

Det finnes utvilsomt menn på hevntokt. Men er det noe spesielt radikalt ved det? Fortsett å lese Kjønnsradikalisme