Avgått likestillingsminister: Kvinnekalas

Etter at «Jenteklubben Jenny», kvinners svar på Gutteklubben Grei, rotet det til for Ramin-Osmundsen, går diskusjonen høyt i visse kretser om hvem som skal bli ny minister for likestilling, barn og familie. Fortsett å lese Avgått likestillingsminister: Kvinnekalas

Feminisme og maskulinisme (debatt i KK)

Lenke til innlegg av mannsforsker Jørgen Lorentzen, hvor han bla skriver: … ved å tilegne meg kunnskap om kjønnsundertrykkende og marginaliserende systemer for kvinner [feministisk teori] har jeg kunnet avdekke hvordan kjønnssystemer også rammer menn…. Les artikkelen

Maskulinister (debatt i KK)

Lenke til artikkel av mannsforsker Jørgen Lorentzen, hvor han bla skriver:

…kvinneligheten dannes vel så mye i møtet med andre kvinner som i møte med menn, og likeledes er relasjonen menn i mellom vel så vesentlig for dannelsen av maskulinitet som relasjonen til kvinner…. Les artikkelen

Like muligheter, men ulike mål?

Aftenposten bringer i dag en reportasje om menn og kvinner på karrieretoppen i medisin. Det fins flere menn enn kvinner i professorstillinger. Artikkelens ingress forteller at mannlige professorer gjør lite for å slippe dyktige kvinner fram. Holder man ut til reportasjens siste avsnitt, ser man også at «kvinner vegrer seg mot å søke ansvarsfulle jobber».         Les Aftenpostens reportasje

Norges første likestillingsminster?

Støtt denne kvinnen, karer! Riktignok kan man registrere en «temperaturforskjell» i måten likestillingsminister Karita Bekkemellem fremmer henholdsvis kvinners og menns interesser på. Men hun er nøkternt sett mer kjønnsbalansert enn noen statsråd med samme tittel før henne. Hun gjør en jobb også for menns likestilling. Fortsett å lese Norges første likestillingsminster?

Nybakt far om kvinnedominert «bakeri»

«Der er mor, jordmor og livmor som skal gjøre jobben…. Fedre har ingen forutsetninger for å mene eller si noe om ….» Dette ble sagt til en blivende far på svangerskapskurs. Fortsett å lese Nybakt far om kvinnedominert «bakeri»

Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Sammendrag: Tall tyder på at rundt 5 % av befolkningen utsettes for vold fra ektefelle/samboer. Forekomsten er omtrent den samme for begge kjønn, men andelen grov vold innenfor de 5% er vesentlig høyere for kvinner. Etnisitet/kultur synes i høy grad å spille inn. Fortsett å lese Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?