Forfatterarkiv: Kenneth Ellefsen

Kvinnekampens fuglesang

I for­ri­ge uke pre­sen­ter­te nett­ste­det Forskning.no en opp­føl­ger til sin føl­je­tong “ukens fugl”, den­ne gan­gen svart­hvit flue­sna­pper. Det antas at nevn­te fugl er lyk­ke­lig uvi­ten­de om hva Forskning.no kan for­tel­le om for­dums kvinne­kamp i eget reir:

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Maskulinist.no på lesebrett i sommer

For deg med lese­brett og ustan­se­lig trang til å lese, til­bys en utvalgt sam­ling på ti artik­ler fra Maskulinist.no i ebok-for­­mat, via tje­nes­ten Readlists.com. Fiffig når du sit­ter på toget, lig­ger på stran­da eller når reg­net pøser ned uten­for vin­du­et. Eller som … Les vide­re

Skrevet i Uplassert | Legg igjen en kommentar

Alltid pappaberedt

Per Asbjørn Risnes jr. har skre­vet hakke­spett­bok for små­barns­fed­re, under paro­len “du skal ikke bli bed­re mor enn mor. Du skal bli best mulig far.” Simpelthen for­di barn tren­ger beg­ge deler like mye. Forfatteren bru­ker humor og mas­ku­li­ne inn­falls­vink­ler kob­let … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Er sex verdt risikoen?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde uttryk­ker i Aftenposten 16/4 at menn ikke bør ta den­ne sjan­sen hvis jen­ta i det hele tatt har druk­ket. Voldsom økning i anmeld­te vold­tek­ter er bak­grun­nen for utspil­let. Rohdes opp­ford­ring kan tol­kes på uli­ke måter. Først og fremst som … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | Legg igjen en kommentar

Det er guttene som må ta konsekvensene

Dersom det er slik at kvinne­støt­ten i sam­fun­net frem­de­les er på full fart for­over, er resul­tat­for­skjel­ler i gut­ters dis­fa­vør i sko­len eks­tra for­uro­li­gen­de, for­di myn­dig­he­te­ne enda ikke har sagt noe om å brem­se eller snu tren­den. Hvis pro­pel­len spin­ner på høy­es­te gir, vil ned­brem­sing … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Seksualisering av god-natt-kyss

NRK meld­te 27. juni at femi­nist­le­gen­den Germaine Greer ska­per debatt etter utsagn om at små­jen­ter sek­su­ali­se­res av å kys­se barne­fa­ren god natt.

Skrevet i Barn og foreldreskap | Merket med | 1 kommentar