Forfatterarkiv: Johannes Mella

Kampen om voldtekt

Rett før som­mer­en 2013 kom det ut en bok på Dreyers Forlag som nok ble pluk­ket opp på rada­ren av alle som er opp­tatt av kjønns­pro­ble­ma­tik­ken. Den fikk en blan­det mot­ta­kel­se i norsk pres­se-, fra strå­len­de omta­le i Aftenposten til slakt i Dagbladet. En slik bok må leses.
Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det nors­ke for­sva­ret poli­ti­sert? Et ømtå­lig spørs­mål, for (forsvars-)politikk er greit, mens poli­ti­se­ring av et lands for­svar er noe annet. Det sist­nevn­te for­bin­der vi med land vi nødig vil sam­men­lik­ne oss med. Debatten om kjønn og kvo­te­ring i for­sva­ret avslut­tes … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Jobb | Legg igjen en kommentar

Verneplikten – et privilegium for menn?

Menn har til nå vært radi­kalt kvo­tert inn i for­sva­ret. En slik utta­lel­se kom fra for­svars­mi­nis­ter Grete Faremo i okto­ber 2010. Med den­ne påstan­den kan vi si hun utford­ret et stort antall menn, og vi kan leg­ge til at hun utford­ret menn … Les vide­re

Skrevet i Jobb | 4 kommentarer