Bannerbildet

Fra venst­re:

  • Aleksander den sto­re, hær­fø­rer og kul­tu­rell bro­byg­ger (356–323 f Kr)
  • Mann med barne­vogn
  • Albert Einstein, viten­skaps­mann (1879–1955)
  • Norske sol­da­ter som øver for Afghanistan
  • Eduard Munch, bil­led­kunst­ner (1863–1944)
  • Michael Jackson, pop­s­an­ger (1958- 2009)
  • Nelson Mandela, stats- og folke­le­der (1918–2013)