Kategoriarkiv: Jobb

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? – ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å treffe blink hvis man skyter først og tegner blinken etterpå. Ifølge advokatene Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kampen stod mellom staten til fordel … Les videre

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mannlig og en kvinnelig søker til samme stilling i forsvaret ble stilt opp mot hverandre gjennom en serie avgjørelser i nemnder og rettsinstanser gjennom flere år. Det er uomtvistelig at den mannlige søker hadde langt bedre og bredere både operativ erfaring og ledererfaring enn kvinnen, og at de hadde jevnbyrdig formell utdannelse. Likevel gav Høyesterett til slutt kvinnen medhold. Dommer Skoghøy leverer samtidig et mindretallsvotum som er så nær en slakt av kolleger i flertallet som det vel er mulig å vente i Høyesterett. Les videre

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Menn blir mer sett – på

Fra nordisk konferanse om menn og likestilling 31/5-1/6-2012. De som i forbindelse med forskning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, trenger ikke lenger forklare hvorfor menn. Denne forandringen, som er skjedd gradvis, kan merkes på konferanser, som … Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap, Familie, Jobb, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Det friske kjønn

Menn er det friske kjønn. Fra tid til annen har man sett avisartikler om spesielle, diffuse, kvinnelidelser, men jeg må innrømme det var nytt for meg at kvinner har så mye som 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Eller for å … Les videre

Publisert i Jobb, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det norske forsvaret politisert? Et ømtålig spørsmål, for (forsvars-)politikk er greit, mens politisering av et lands forsvar er noe annet. Det sistnevnte forbinder vi med land vi nødig vil sammenlikne oss med. Debatten om kjønn og kvotering i forsvaret … Les videre

Publisert i Jobb | Skriv en kommentar

Maskulin ledelse

Maskuline kvaliteter som rettferd og respekt skal være blant de fire mest etterspurte egenskaper når folk vurderer en leder, viser en amerikansk undersøkelse som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refererer i en kronikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egenskaper som etterspørres er ærlighet og tillit. 

Publisert i Jobb, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kommandør Tore Asmund Stubberud, koordinator for mangfold og likestilling. Artikkelen er tidligere publisert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse. Artikkelen er noe forkortet . I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kaptein Johannes … Les videre

Publisert i Jobb | 1 kommentar

Middelklassens menn

Er det i middelklassen kjønnsforskjellene er minst? Eller er de bare skjult? Er det her kvinner har vunnet flest seire, og hvor menn slaver under konkurransebetingelser som går ut på at de stiller med ”ti minus” i utgangspunktet?

Publisert i Jobb, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Tåler mennene konkurransen?

Roger Ingebrigtsen Av statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjengis med forfatterens velvillige tillatelse. I en artikkel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttrykker kaptein Johannes Mella frustrasjon over kravet om likestilling også … Les videre

Publisert i Jobb | Skriv en kommentar

Verneplikten – et privilegium for menn?

Menn har til nå vært radikalt kvotert inn i forsvaret. En slik uttalelse kom fra forsvarsminister Grete Faremo i oktober 2010. Med denne påstanden kan vi si hun utfordret et stort antall menn, og vi kan legge til at hun … Les videre

Publisert i Jobb | 4 kommentarer