Kategoriarkiv: Kjønnsbalanse og-rettferd

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mannlig og en kvinnelig søker til samme stilling i forsvaret ble stilt opp mot hverandre gjennom en serie avgjørelser i nemnder og rettsinstanser gjennom flere år. Det er uomtvistelig at den mannlige søker hadde langt bedre og bredere både operativ erfaring og ledererfaring enn kvinnen, og at de hadde jevnbyrdig formell utdannelse. Likevel gav Høyesterett til slutt kvinnen medhold. Dommer Skoghøy leverer samtidig et mindretallsvotum som er så nær en slakt av kolleger i flertallet som det vel er mulig å vente i Høyesterett. Les videre

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Kampen om voldtekt

Rett før sommeren 2013 kom det ut en bok på Dreyers Forlag som nok ble plukket opp på radaren av alle som er opptatt av kjønnsproblematikken. Den fikk en blandet mottakelse i norsk presse-, fra strålende omtale i Aftenposten til slakt i Dagbladet. En slik bok må leses.
Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

På tide å bryte likestillingsmonopolet!

Maskuline verdier i arbeidslivet og rettferdig barnefordeling er to krav som kan forene karriereorienterte menn og familieorienterte menn i et felles prosjekt for likestilling også på menns premisser. Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Barneekstremisme i Norge

Stadig flere barnefordelingssaker kommer for retten. Økningen kan være uttrykk for en kvinneoffensiv og en mannsoffensiv samtidig. Flere kvinner tar sak fordi de erfaringsmessig har alt å vinne og intet å tape. Likevel gjør stadig flere menn opprør og tar sak. Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Fra dag én

Likestillingsminister Solveig Horne har fra dag én møtt mot­bør fra folk som tol­ker like­stil­ling som lik­het, og som dess­uten insis­te­rer på å omskape ver­den i sitt bilde gjen­nom påvirk­ning av barn i barne­ha­ger og andre offent­lige instan­ser. Denne påvirk­nin­gen kan vi, når den dri­ves langt, kalle for kjønnsni­hi­lisme. Vi reg­ner med at Horne vil erstatte denne ens­ret­tende poli­tik­ken med noe annet. Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle
Rapport om kamp mot antifeminisme fra Reform (ressurssenter for menn), i samarbeid med Likestillingsdepartementet, viser at venstresidens feminister har en lang vei å gå når det gjelder respekt for andres meninger. Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Ut med domaren – inn med ei heilag ku

Tor Holger Bertelsen, dommer i Bergen tingrett I 2007 fekk Noreg dom mot seg av menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) .  Det gjaldt ei samværssak der Gulating lagmannsrett og Høgsterett hadde frådømt far all rett til samvær med sine to gutar. … Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | 3 kommentarer

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debattant Kjetil Rolness har skrevet en glimrende lørdagskommentar i sin faste spalte i Dagbladet, der han tar utgangspunkt i tematikken i Preben Z Møllers ferske bok: Kampen om voldtekt – ekte voldtektsmenn eller hvem som helst (Dreyer forlag). … Les videre

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar

Kvinnekampens fuglesang

I forrige uke presenterte nettstedet Forskning.no en oppfølger til sin føljetong «ukens fugl», denne gangen svarthvit fluesnapper. Det antas at nevnte fugl er lykkelig uvitende om hva Forskning.no kan fortelle om fordums kvinnekamp i eget reir:

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbigått da han i 2008 søkte en stilling som kontreadmiral i forsvaret, og det i den grad at det var ulovlig. Dette har Borgarting lagmannsrett nå slått fast. Gjeldende lovgivning gir … Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar