Kategoriarkiv: Diskusjonsklima og sensur

Om det kul­tu­rel­le og sam­funns­mes­si­ge “kli­ma” som omgir de pro­blem­stil­lin­ger som rei­ses på det­te nett­sted, det vil si ut fra menns erfa­rin­ger og per­spek­tiv.

Kjønnsradikalisme

Per Kristian Dotterud, tid­li­ge­re leder av REFORM, tar avstand fra både radi­ka­le femi­nis­ter og radi­ka­le mas­ku­li­nis­ter. Men hva er egent­lig kjønns­ra­di­ka­lis­me? Les vide­re

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Slutt på selvfølgelig sannhet?

Mannsdebatten, satt gang av fors­ker Runar Døving gjen­nom kro­nikk i Aftenposten, har vært liv­lig, og vi del­tar. Les vide­re

Publisert i Diskusjonsklima og sensur | Skriv en kommentar